אסונות טבע

שפה

קצת על אסונות טבע

אסון טבע הוא תופעת טבע רבת עוצמה הנגרמת על ידי כוחות הטבע ואשר זורעת הרס וחורבן בסביבה.

סוגי אסונות טבע

רעידת אדמה, התפרצות געשית, מפולת שלגים, מפולת בוץ, שיטפון, צונמי, גל חום, גל קור, סופה, הוריקן, טורנדו, בצורת, שרפה, רעב המוני, מגפה, פגיעת מטאוריט ו-התפרצות של קרינת שמש.

היערכות לאסון טבע

מרבית אסונות הטבע מתאפיינים בחוסר יכולת של האדם למנוע את האירוע. עם זאת, פעמים רבות ניתן להיערך לקראת אסון צפוי, כדי למזער את נזקיו. ההיערכות היא משני סוגים:


היערכות ארוכת טווח: היערכות זו אינה לקראת אסון ספציפי, שמועד התרחשותו ניתן לחיזוי, אלא היערכות כללית לקראת אסון מסוג מסוים או אסונות טבע בכלל. דוגמאות:

בנייה הנערכת לרעידת אדמה מצמצמת את הנזק שנגרם בעת רעידת אדמה.

הקמת מערכות ניקוז וסכרים מצמצמת, ועתים אף מבטלת כליל, את נזקי השטפונות.

תרגול צוותי רפואה וחילוץ בהליכים הנדרשים בעקבות אסון רב נפגעים.

היערכות קצרת טווח: היערכות לקראת אסון טבע ספציפי, שהתחזיות מלמדות על התרחשותו הקרובה. חלק מהאסונות, כגון רעידת אדמה, אינם ניתנים לחיזוי. אחרים, כגון סופה, ניתן לחזות זמן מה מראש ולהיערך בהתאם. דוגמאות:

פינוי התושבים מאזור שבו צפויה התפרצות קרובה של הר געש מונעת את הנזקים בנפש כתוצאה מהתפרצות כזו, ומצמצמת את הנזק לרכוש.

כניסה למחסה בעת התקרבותה של סופה.

התאוששות מאסון טבע

לאחר התרחשותו של אסון טבע מושקעים מאמצים בהתאוששות מהאסון. לעתים נערכת ההתאוששות בהתאם לתוכנית שהוכנה מראש לקראת אירוע כזה, ולעתים ההתארגנות להתאוששות נעשית בעקבות האסון. מרכיבים עיקריים בהתאוששות מאסון:


איתור ניצולים שנפגעו באסון וטיפול בהם.

אספקת צורכי קיום בסיסיים - מזון, משקה ומחסה - לניצולים, כתחליף למערכות האספקה השגרתיות שנפגעו באסון.

הבאה לקבורה של הנספים באסון. במקרה של אסון שבו הרוגים רבים, משימה זו אינה נעשית רק משום כבוד המת, אלא גם כדי למנוע סכנת מגפות.

שיקום הנזק לרכוש. תוכניות ביטוח רכוש מבטיחות מימון לשיקום הנזק לרכוש. במקרה של אסון טבע רחב היקף, משתתפת הממשלה (לעתים בסיוע ממשלות זרות) בשיקום הנזק, גם לאלה שלא ביטחו את רכושם.