עבודה בתנ"ך - מגיש: דניאל זלטמן

ספר כתובים

תוכן ספר כתובים

ספר כתובים הוא הקובץ השלישי בתנ"ך והוא מכיל 11 ספרים: תהלים, משלי, איוב, שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר, דניאל, עזרא-נחמיה (נחשב לספר אחד) , דברי הימים. ספר כתובים הוא הקובץ היחיד בתנ"ך שבו סדר הספרים השתנה במהלך הדורות על ידי חז"ל, התלמוד וכו'. בספר כתובים ישנם שלושה קבוצות המחלקות את הספרים לפי התוכן של הספרים, מנהגם וצורת כתיבתם.

הקבוצה הראשונה

היא שלושת הספרים הגדולים: תהילים, משלי ואיוב הנקראים ספרי אמ"ת (הם ראשי תיבות במהופך של שלושת הספרים האלה). הספרים הללו הם הספרים הקדומים ביותר בקובץ כתובים ויש להם טעמי מקרא מיוחדים הנקראים טעמי אמ"ת בגלל שהם כתובים בשפה שירית שבה הפסוקים קצרים יותר ומתחלקים לשני חלקים.

תהילים נכתב ברובו על ידי דוד המלך, בספר 150 מזמורים, העוסקים בנושאים שונים: תשובה, תפילה, ובעיקר שבח והודאה ל-ה'.

משלי נכתב על ידי שלמה המלך, וכולל עצות לחיים טובים דרך השקפתו של שלמה המלך.

איוב מסופר על אדם בשם איוב, שהתייסר בייסורים רבים, למרות היותו צדיק.

Big image

ספר תהילים הכתוב על גבי מגילה ובכתב סת"ם

הקבוצה השנייה

היא חמישה ספרים קצרים: שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר הנקראים חמש המגילות מפני שנכתבו על קלף כמו ספר התורה. נהוג לקרוא אותם בציבור בבית הכנסת בחגים ומועדים, כל ספר במועדו. בשתיים מהמגילות (שיר השירים ואסתר), בהן כתובה במפורש זהות הכותב, אך בשלוש האחרות זה רמוז, או לא כתוב כלל.

שיר השירים: נוהגים לקרוא את המגילה בשבת שבחול המועד פסח. נכתבה בידי שלמה המלך.

רות: נוהגים לקרוא את המגילה בשבועות. מתרחשת בתקופת השופטים, ועוסקת בסיפורה של רות המואביה.

איכה: נוהגים לקרוא אותה בתשעה באב לזכר חורבנם של בית המקדש הראשון והשני מפני שהיא קינה על חורבן בית המקדש.

קהלת: נוהגים לקורא אותה בשבת שבחול המועד סוכות. נכתבה בידי שלמה המלך והיא מבט פילוסופי על העולם. אסתר: נהוג לקרוא אותה בפורים. המגילה נכתבה על ידי אסתר המלכה ומרדכי היהודי והיא מספרת על נס ההצלה של עם ישראל מגזירת השמדתו.

Big image

מגילת אסתר מתוך אוסף ברגינסקי

הקבוצה השלישית

היא שלושת הספרים האחרונים בקובץ כתובים: דניאל, עזרא, נחמיה. דברי הימים א' וב'. הם אינם נחשבים לקבוצה מיוחדת, למרות שכולם נכתבו על פי המסורת התלמודית בתקופה מאוחרת וכולם דנים בתוכנם על התקופות המאוחרות הנזכרות במקרא.

דניאל: עוסק בקורות חייו של דניאל הנביא וכולל גם את החלומות וחזיונות-הנבואה שחזה או שפירש. לפי תאריכי נבואותיו, דניאל זהו הספר המאוחר ביותר בתנ"ך. חלק מן הספר כתוב בארמית.

עזרא ונחמיה: הספר מחולק לספר עזרא ולספר נחמיה. הספר עזרא עוסק בהצהרת כורש, העלייה לארץ ישראל ותחילת בית המקדש וירושלים. הספר נחמיה עוסק בתקופה מוקדמת בבית המקדש שני, והוא מהספרים הבודדים בתנ"ך שמסופרים בגוף ראשון.

דברי הימים: הוא הספר האחרון בתנ"ך והוא מתאר בקיצור את תולדות עם ישראל האנושות מהאדם הראשון ועד הצהרת כורש.

Big image

נחמיה מתבונן בהריסות של חומות ירושלים, ציורו של גוסטב דורה, משנת 1866

מקורות מידע

1.הספר הבריטניקה החדשה לנוער בנושא: תנ"ך.

2.הספר האנציקלופדיה של ידיעות אחרונות.

3.הספר האנציקלופדיה המקראית.

4.אתר מט"ח.

5.אתר ויקישיבה.