האיילה והעופר

נעמי קארו

האיילה והעופר

האיילה ממליטה רוב הפעמים 2 עופרים ובפעמים רחוקות 3. האיילים שוחים היטב. האיילים בררנים בבחירת מזונם. הם אוכלים לרב עלים ואוכל קל לעיכול.