שימוש חוזר

מגישות נטע לבא אלעד טוביהו ומאיה קריזלר

שימוש חוזר

  1. כלי זה הכי מתאים לשימוש חוזר מכיון שזהו כלי אשר אפשר להכניס חול מים ונמצא אויר
  2. בכלי זה הנבטים מקבלים הכי הרבה שמש וזהו דבר מאוד חשוב!!!!!


שש דוגמאות לשימוש חוזר