SHAKESPEARE

Shakespeare looming

 • Lootis kuulsaks saada sonettide kaudu.
 • Shakespeare kirjutas kokku rohkem kui 30 näidendit, mida saab jagada kolmeks: komöödiad, tragöödiad ja ajaloolised draamad.

https://et.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

Teater Globe

 • Ehitati 1599. aastal ja taastati 1997. aastal.
 • Lavastused toimuvad päevavalges ja muusikat teevad akustilised instrumendid.
 • Samuti peetakse eheduse nõudest kinni kostüümide ning lavastuse -ja mängustiili osas.

http://miksike.ee/docs/referaadid2005/shakespeare_siljapaulus.htm

Big image

Tragöödia ehk kurbmäng on traagilise lõpplahendusega, traagilisel konfliktil põhinev näidend

 • Kõigile on tuntud näidend „Romeo ja Julia” — tragöödia, kus kurva lõpplahenduse tingib saatuslik eksitus. Sellest on saanud armastuse müüt tänu tegelaskujude kirglikkusele, siirusele ja nende individuaalsusele.
 • Hamlet on William Shakespeare'i näidend (tragöödia), mille peategelaseks on Taani prints Hamlet, kes haub kättemaksu oma onule, kes on tõusnud troonile, mõrvates oma venna, st Hamleti isa.

http://miksike.ee/docs/referaadid2005/shakespeare_siljapaulus.htm

Big image

Komöödiad

 • Komöödiad olid varaseimad teosed näitekirjaniku loomingus.
 • Need olid elurõõmsad, lüürilistest varjunditest rikkad.
 • Ta lähtus tihti itaalia renessansi novellide populaarsetest tegevusliinidest.
 • Taustana kasutas Shakespeare loodust, mis elustas armastust.
 • Just nimelt armastus oli dramaturgi komöödiates tähtsaim teema.
 • Komöödia „Veneetsia kaupmees” on tõsisema tundepõhjaga.

http://miksike.ee/docs/referaadid2005/shakespeare_siljapaulus.htm

Sonetid

 • Dramaturgia kõrval viljeles Shakespeare ka luulet.
 • Tegelikult esineb luule jooni ka tema näidendites, mis on üpriski poeetilised. Shakespeare tegeles põhiliselt järgmiste žanritega: poeem ja sonett.
 • Viimastes on tähtsal kohal renessansiaja nimese elujanu: armastus ja sõprus. Selles mõttes lähenes tema luule komöödiatele.

http://miksike.ee/docs/referaadid2005/shakespeare_siljapaulus.htm

Tsitaadid


Ning kaks nii vana meest

peaks hõlpsalt suutma rahu pidada.


(“Romeo ja Julia”, 1, 1594-1595)


Ei, istu, istu, nõbu Capuletti,

sest sul ja mul on tantsupäevad läbi.


(“Romeo ja Julia”, 1, 1594-1595)


Kui magusalt kuuvalgus kingul suigub!

Siin istugem. Las hiilib muusika

me kõrvadesse. Öö ja mahe vaikus

on veetleva harmoonia akordid.


(“Veneetsia kaupmees”, 1, 1596-1597)