פרשת וארא

ספר שמות, נושא: עשרת המכות.

קצת על פרשת וארא...

נאמר בספר בראשית (ט'ו\י'ג) כך:

"כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה"

בפרשת וארא מסופר על הגאולה מן השעבוד ומהעבדות , ה' שולח על המצרים עשרה מכות קשות בהדרגה והן:

דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך ולבסוף בכורות.

קצור: דצ"כ , עד"ש, באח"ב.

ישנה הדרגתיות בשלבי הגאולה והן: והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי.

דבר תורה קצר לפרשה:

פרשת וארא מספרת לנו על מכות מצריים. במהלך כל מכה שמצריים מקבלת, פרעה מתחנן למשה שיסיר מעליו את המכה והוא ישחרר את בני ישראל בתמורה. אך לאחר שהקדוש ברוך הוא מסיר מעליו את המכה, הקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה וכך הוא לא משלח את בני ישראל.

כיצד יתכן שהקדוש ברוך הוא מכביד את לבו של פרעה ובכך גורם לו שלא ישחרר את בני ישראל, ולאחר מכן מעניש אותו עם מכה נוספת?

על מה בעצם מגיע עונש לפרעה אם הקב"ה הוא בעצמו מכביד את לבו כדי שלא ישלח את בנ"י?


התשובה:

מכאן אנו יכולים ללמוד כלל עצום בעבודת השם שלנו.

לכל אחד יש את הנסיונות שלו, וכל אחד נמדד ומקבל כלים לפי הרמה שלו.

הקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה כך שיצר הרע ישתווה למחזה העצום שראה במו עיניו (יכולות ה'), וכך הוא חוזר לאותו ניסיון בו אפשרות הבחירה היא שלו.

לד'ג:

כמו שהמבחן של ילד בכיתה ג' הוא לא אותו מבחן של ילד בכיתה ט', וכל אחד מהם מקבל את המבחן המתאים לו בהתאם לרמה וליכולות שלו, כך גם בחיים הקדוש ברוך הוא מעמיד לנו ניסיונות בהתאם ליכולות ולכלים שהוא נותן לנו. לכן, במקום להתייאש ולהסתכל על ניסיונות של אחרים, כדאי פשוט לאמץ את הכוחות כדי לעמוד בנסיונות שלנו בהצלחה.


מי יתן וכל אחד מאיתנו יצליח לעמוד בנסיונותיו בהצלחה!

?חידות וקושיות?

מי אני?

ממני במצרים שתו כולם,

עד שהמים בתוכי הפכו לדם

ממני יצאו גם הצפרדעים,

שהתפזרו בכל מקום והציקו למצרים...

מי אני?

אחי הצעיר קיבל שליחות חשובה,

להציל את בנ'י מעבדות חשוכה.

אך הוא היה כבד פה,

ולכן הייתי לימינו לתרגם דבריו יפה.

מי אני?

עשרת המכות