Hanes Google

Gan Poppy Johns 9Ll

Google

Dechreuodd Google yn Mawrth 1998 fel prosiect ymchwil. Cwmni technoleg Americanaidd yw Google. Cafodd Google ei chreu gan Larry Page a Sergery Brin ,myfyrwir oedd y dau. Roedd Page yn ymlith popeth arall yn archwilio dodrefnnau mathemategol o'r "World Wide Web". Yn ystod ei prosiect cafodd ei ymuno gan ffrind agos yn barod , Sergey Brin a oedd yn cael ei cefnogi gan y "National Science Foudation Graduate Fellowship". Gweithiodd y dau ar y "Standford Digital Library Project" a cafodd ei cefnogi gan y " National Science Foundation " mewn California.

Dechrau

Dechreuodd Google yn Mawrth 1998. Dechreuodd y ymchwiliad mewn i Google yn 1996. Y syniad roedd i greu llyfrgell enfawr ar y we. Roedd gwefanau gwahnol yn cymharu a'i gilydd gan y nifer o dudalenau oherwydd roedd hyn yn meddwl roedd llawer o wybodaeth ar y nifer o dudalenau. Enw'r technoleg hyn yw "Page Rank ". Cafodd Google ei enwi yn "Back Rub" oherwydd edrychodd y technoleg tu ol y wefanau I ddangos faint mor wysig roeddynt. Newidon nhw yr enw i "Google" ar ol y gair "Googol" sef rhif (1 dilyn gan cant 0's) i ddangos roeddynt yn mynd i fod yn system sy'n ffeindio neu cynnwys llawer o wybodaeth. Cofrestreuon nhw yr enw yn Medi 1997.
Big image

Gwybodaeth arall

Mae ganddo'r headquaters Google ystafelloedd gemau .Mae Google yn cynnwys 4.96 biliwn o ddudalenau.Mewn 2013 roedd ganddynt 47,756 o weithwyr. Dros y blynyddau mae Google wedi newid llawer mewn nifer o ffurddau gwahanol ac wedi datblygu a tyfu. Aethynt mewn I gynhyrchion newydd fel :- Ebost ,Rhwydweithiau cymdeithasol, Cloud computing , Gwasanaethau neges, Broadband a ffonau.

Y diwedd

Yn 1999 penderfynnodd Sergey a Lary roedd Google yn cymryd lan gormod o amser felly gwnaethynt trial eu werthu. Y cwmni gwnaethon nhw rhoi cynnig I werthu I , doeddwn nhw ddim yn cymryd yr cynnig. Felly yn lle , penderfynon nhw I rhannu cyfrannau.
Big image