Vrije Basisschool 'De Tandem'

Kennismaking met een warme, knusse school

Op zoek naar een school met kleine klas waar leerkrachten oog en tijd hebben voor elk kind?

Basisschool "De Tandem" kan u dat bieden!

Wij zijn een school met twee warme en knusse locaties waar elk kind welkom is!

Via deze folder willen we onze school kort voorstellen.

Bezoek ook onze website www.vbsdetandem.be of kom even langs.

Altijd hartelijk welkom!


Wat bieden wij?

... kleine groepjes zodat alle kinderen de nodige aandacht krijgen,

... kinderen aanzetten om al spelend te leren,

... een team van gemotiveerde en creatieve leerkrachten,

... interactief onderwijs: samen ontdekken, experimenteren en toepassen,

... extra aandacht om de leerstof af te stemmen op het niveau van uw kind,

... werkvormen zoals groepswerk, hoeken- en contractwerk

... gedifferentieerd onderwijs: verdiepings- en verrijkingsleerstof voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, herhalingsoefeningen als je kind meer tijd nodig heeft

... voorbereiding op het secundair onderwijs

... benieuwd? Neem een kijkje op de klasblog (via de website www.vbsdetandem.be)

en verder nog ...

... warme maaltijden over de middag,

... éénmaal per week fruit,

... een eigen schoolbus,

... voor- en naschoolse opvang,

... aandacht voor contact met ouders door oudercontacten, (groot)ouderfeest, open klasdag, info-avond, ...


Oude Brugseweg 41

8460 Westkerke

059 26 52 37

kleuterafdeling + 1ste en 2de leerjaar


Brugsesteenweg 91

8460 Roksem

059 26 82 98

3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

directeur@vbsdetandem.be