Mūsų šventė

Velykos

Šventos Velykos

Velykos arba Šventos Velykos – krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo šventės, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kaip tai aprašyta Naujajame Testamente. Tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties.

Velykos

Saturday, March 26th, 9pm

Lietuva

Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pilnaties po pavasario lygiadienio.

Taigi Velykų data įvairiais metais gali kisti nuo kovo 22 iki balandžio 25 dienos.

Velykų liturgija

Katalikų Bažnyčioje Velykų šventimas prasideda Didįjį Ketvirtadienį ir tęsiasi visą velykinį laikotarpį, iki Kristaus žengimo į dangų šventės. Didįjį ketvirtadienį ir penktadienį einami kryžiaus keliai, minimas Viešpaties nukryžiavimas bei mirtis. Didįjį Penktadienį Bažnyčia yra paskelbusi griežto pasninko dieną. Šeštadienį, kuris ne visur vadinamas Didžiuoju, nusileidus saulei pradedamas švęsti Velyknaktis. Nakties tamsoje švenčiama iškilminga „nakties, šviesesnės už dieną“ liturgija, bažnyčiose susirinkę tikintieji apšviečia aplinką savo atsineštomis uždegtomis žvakėmis. Šios nakties apeigų prasmė – prisipažinti esant kaltiems ir savo kaltėje, tamsybėje, pamatyti tikrąją šviesą, kuri nėra pastebima būnant dienoje, viduje manant, kad nesame nusidėję. Šių apeigų metu skaitoma ypač daug Šventojo Rašto ištraukų, kuriose pranašaujamas Mesijo atėjimas ir visus žmones atpirksianti dieviška, atsiduodanti meilė, giedamos psalmės. Velyknakčio kulminacija – prisikėlimo žinia. Nuo šio momento galima vėl groti vargonais, kas katalikų bažnyčiose yra draudžiama per Didįjį Tridienį.

Big image

Papročiai

Dalis Velykų papročių – eiti anksti ryte į bažnyčią, eiti aplink bažnyčią paminint Kristaus nueitą kančių kelią ir pan. – tai krikščionybės suformuoti papročiai.

Likę papročiai – marginti kiaušiniai, lalavimai ir kt. – kilę iš pagonių pavasario gamtos atgimimo šventės.

Pavadinimo kilmė

Lietuvių kalbos žodžio Velykos etimologija sietina su daugelyje slavų kalbų, išskyrus rusų, šiai šventei įvardyti vartojamu žodžių junginiu, kurio reikšmė yra didžioji diena/naktis: Великдень (ukrainiečių), Великден (bulgarų), Вялікдзень (baltarusių), Wielkanoc (lenk.), Velikonoce (čekų), Velikanoč (slovėnų). Latvių kalboje slaviškas skolinys „didžiosios dienos“ tapo Lieldienas. Europoje daugumoje kalbų Velykos vadinamos žodžiais, kurių etimologinė kilmė siejama su hebrajų k. žodžiu pesach, reiškiančiu izraelitų išėjimo iš Egipto minėjimo šventę pagal Senajį Testamentą, gr. Pascha, (Πάσχα), italų pasqua, isp. pascua, prancūzų pâques, rusų пасха, rumunų paşti, švedų påsk, ol. pasen, suomių pääsiäinen. Kai kas Lietuvoje bando sieti Velykų pavadinimą su žodžiu vėlė – teigiama, kad pavadinimų sutapimas gali būti dėl žodžių atrakcijos.

Velykų simbolika ir reikšmė

Dauguma kasmet švenčiame Velykas, o ar žinome, kokia šios šventės reikšmė? Velykos – kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Ji turi gilias tradicijas. Vieni kalbininkai mano, kad Velykų pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“, mat mūsų protėviai šiuo metu aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems kiaušinių. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės išlenda kartu su atgimstančia gamta, bet paskui pasitraukia po pirmojo Perkūno. Velykos mūsų protėvių buvo švenčiama kaip gamtos atbudimo šventė. Kiti kildina šventės pavadinimą iš baltarusių kalbos būdvardžio velikij „didžiulis, didysis“.

Big image

Šv. Velykos 2016 Lietuvoje

Velykos 2016 metais bus kovo 27 dieną.


2017: balandžio 16

2018: balandžio 1

2019: balandžio 21

2020: balandžio 12

Big image

Velykų šventiniai žaidimai

Paslaptingas margutis

Bėgte marš!

Ridenam, ridenam...

Kuris kietesnis?

Kiaušinių ratas

Big image

Katalikiškos Velykos pagal metus


1918 03 31

1919 04 20

1920 04 04

1921 03 27

1922 04 16

1923 04 01

1924 04 20

1925 04 12

1926 04 04

1927 04 17

1928 04 08

1929 03 31

1930 04 02

1931 04 05

1932 03 27

1933 04 16

1934 04 01

1935 04 21

1936 04 12

1937 03 28

1938 04 17

1939 04 09

1940 03 24

1941 04 13

1942 04 05

1943 04 25

1944 04 09

1945 04 01

1946 04 21

1947 04 06

1948 03 28

1949 04 17

1950 04 09

1951 03 25

1952 04 13

1953 04 05

1954 04 18

1955 04 10

1956 04 01

1957 04 21

1958 04 06

1959 03 29

1960 04 17

1961 04 02

1962 04 22

1963 04 14

1964 03 29

1965 04 18

1966 04 10

1967 03 26

1968 04 14

1969 04 06

1970 03 29

1971 04 11

1972 04 02

1973 04 22

1974 04 14

1975 03 30

1976 04 18

1977 04 10

1978 03 26

1979 04 15

1980 04 06

1981 04 19

1982 04 11

1983 04 03

1984 04 22

1985 04 07

1986 03 30

1987 04 19

1988 04 03

1989 03 26

1990 04 15

1991 03 31

1992 04 19

1993 04 11

1994 04 03

1995 04 16

1996 04 07

1997 03 30

1998 04 12

1999 04 04

2000 04 23

2001 04 15

2002 03 31

2003 04 20

2004 04 11

2005 03 27

2006 04 16

2007 04 08

2008 03 23

2009 04 12

2010 04 04

2011 04 24

2012 04 08

2013 03 31

2014 04 20

2015 04 05

2016 03 27

2017 04 16

2018 04 01

2019 04 21

2020 04 12

2021 04 04

2022 04 17

2023 04 09

2024 03 31

2025 04 20

2026 04 05

2027 03 28

2028 04 16

2029 04 01

2030 04 21

2031 04 13

2032 03 28

2033 04 17

2034 04 09

2035 03 25

2036 04 13

2037 04 05

2038 04 25

2039 04 10

2040 04 01

2041 04 21

2042 04 06

2043 03 29

2044 04 17

2045 04 09

2046 03 25

2047 04 14

2048 04 05

2049 04 18