Pedagogische opdrachtenkaart

Waar staan wij op pedagogisch vlak voor

Zelfverantwoordelijke individuen die goed functioneren in de maatschappij

Kinderen leren reflecteren om tot zelfkennis te komen. Hierdoor leren zij verantwoordelijke keuzes te maken. Ze weten hoe ze in de maatschappij moeten functioneren en hoe ze hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Empatie

Leerlingen tonen inlevingsvermogen in anderen. Ze begrijpen dat andere mensen andere gevoelens ervaringen en waarheden hebben bij dezelfde situatie.

Langeveld

De opvoeders moeten maatschappelijke situaties (beelddragers) en normen en waarden aanbieden. De kinderen leren hierin verantwoordelijke keuzes te maken. Door verantwoordelijke keuzes te maken ervaren kinderen succes en bepalen zij hun route in het leven.

Eigen interpretatie Langeveld

Ouders hebben een belangrijke rol in het overbrengen van de beelddragers naar de kinderen. Het bijbrengen van de waarden en normen. Maar ook als leerkracht speel je nog een bijzonder grote rol in het overbrengen van de waarden en normen. Als je de kinderen de normen en waarden van de maatschappij wil bijbrengen, dan zal je moeten aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Succeservaringen