LÕPUTÖÖ KOKKUVÕTE

SIGNE TOMSON

Minu mäng

Mängu tutvustus

Mängu pealkiri on "Värv ja sõna".
Mängu eesmärgiks on kinnistada laste värvide tundmist ja lugemisoskust. Samuti annab mäng lastele teadmisi looduses eksisteerivate värvuste rohkusest.
Lisaboonusena areneb silma-käe koostöö ja peenmotoorika läbi hiire kasutamise

Dekonstruktsioon

TEGUTSEJAD
Üks laps; meeskond (2 last - üks liigutab hiirt, teine aitab leida)

REEGLID
Hiirega vedada kokku sõna ja sellele vastav värv.
Õigesti kokku viidud paar kaob mängulaualt.
Kui mängib meeskond, tuleb enne kokku leppida, kes liigutab hiirt.

RESSURSID
Internetiühendusega arvuti

AEG
Aeg on piiramatu - kuni laps on sõna õige pildiga kokku viinud.
Aeg on piiratud - võistlusmomendi loomiseks võib seada ajalise piirangu või võrrelda iga sooritaja aega ( sellisel juhul võib olla lastele ka väike auhind-diplom)

Mängu idee

Mängu idee pärineb värvidoominost, mille koostasin oma rühma lastele. Doomino kaardi ühes otsas on värv ja teises sõna, millele vastav värv tuleb lapsel leida.
Big image

Mängu läbiviimiseks kasutatud e-keskkonnad

Mängu briifinguks ja debriifinguks kasutasin kodutöö foorumit
Mängu viisin läbi LearningApps keskkonnas.

Leian, et see keskkond oli antud mängu jaoks kõige sobivam. Mäng sai täienduseks lihtsalt värvi asemele looduses eksisteeriva objekti, tänu millele lapsed saavad teada, et kõik need värvid looduses ka eksisteerivad.

Debriifing

Debriifingul palusin tagasisidet järgnevates punktides:
* Mis te mängust arvate?
*Kas mäng täidab oma eesmärgi?
*Kuidas tundus selle mängu mängimine?
*Kas valitud keskkond on sobiv selle mängu jaoks?
*Kuidas saaks seda mängu muuta, varieerida?
*Milline on mängu seos päriseluga?

Mängijad leidsid, et mäng täidab oma eesmärgi. On lihtne ja kergesti mängitav. Valitud keskkond on selle mängu jaoks igati sobiv. Varieerimisvõimaluseks pakuti välja lausete moodustamist antud objekti ja värviga, ka toonierinevuste sissetoomist (hele-tume). Päriseluga seostub mäng läbi erinevate looduslike objektide mis kajastavad värve.

Mängu sihtrühm

Minu mängu sihtrühmaks on 5-7 aastased tasandusrühma lapsed. Seega jah, sihtrühm on oluliselt erinev hetkel seda mängu mänginud mängijatest. Mängu juhendajale tähendab see seda, et briifing ja debriifing tuleb läbi viia suusõnaliselt ning jälgida tuleb ka mängija tegutsemist, et vajadusel abi osutada.

Kokkuvõte

Minu koostatud mäng sai igati positiivse tagasiside (eriti väärtuslikuks teeb selle asjaolu, et ka minu grupikaaslased on lasteaednikud ning seega oskavad anda õiget tagasisidet) ning ma kavatsen seda oma töös edaspidi kindlasti kasutada. Läbitud koolituselt sain mitmeid huvitavaid keskkondi kus mänge luua või leida (mitte ainult oma töös kasutamiseks vaid ka oma silmaringi laiendamiseks ning oma lastega koos mängimiseks).
Minu soovituseks on varuda julgust ja mänge oma töös kindlasti kasutada - üks kord nähtud vaev ja tehtud töö - ning sul on mäng, mida saad kasutada aastaid!