Islamitische Stomapatiënten

Romy, Patricia, Yasmin

Wat houdt de Islam in?

Het Arabische woord "Islam" betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God. Dit houdt in dat je Allah (swt) (swt) aanbidt. Iemand die dit doet wordt een een 'Moslim' genoemd. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God'. Daarom is de Islam geen nieuwe religie, maar het is de ware religie van Allah (swt) (swt) die toen vervolmaakt werd.


Islam is de religie die aan Adam was gegeven,de eerste mens en de eerste profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. Alle profeten kwamen met een boodschap, er is maar een god en die moeten wij aanbidden. Alle profeten vertelden de gelovigen weg te blijven van het aanbidden van afgoden. De naam van Gods religie 'Islam', is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen.
Allah (swt) (swt) betekend in het arabisch god, net zo als het Dieu is in het Frans en god in het engels.


Islam is niet een religie van een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid. Als je moslim bent hoef je niet perse arabisch te zijn. Iedereen mag moslim worden.

Islam is niet een geloof van alleen maar bidden en de hele dag in de moskee zitten. Allah (swt) (swt) en onze profeet Mohammed (vzmh) hebben vaak benadrukt dat de mensen veel moeten leren en werken om geld te verdienen. Stelen en gokken is verboden. De mensen moeten zo veel mogelijk kennis op doen in hun leven. Allah (swt) (swt) vraagt na je dood ook aan je waar je je leven aan hebt besteed, of je veel geleerd en gewerkt hebt.

De moslims geloven in de sunna en de koran. De sunna is de manier hoe de profeet (vzmh) leefde. Dat zijn extra dingen, als je deze doet krijg je ‘goede punten’ in het arabisch heet dit hassanaats. Als je ze niet doet krijg je geen ‘strafpunten’, die in het arabisch sayaats genoemd worden. Alles wat de profeet (vzmh) heeft gezegd is verzameld in boeken, deze heten de hadiths. Hierin staan tips en overleveringen van de profeet (vzmh).
In de koran staan ook veel dingen die een moslim moet doen. In de koran staan de woorden van Allah (swt) (swt). Alles wat in de koran staat dat een moslim moet doen is verplicht. Doe je deze dingen niet krijg je sayaats doe je ze wel krijg je hassanaats.

.

De vijf zuilen van Islam en de zes zuilen van het geloof

De vijf zuilen van de Islam moet een moslim perse doen in zijn leven. Ze zijn dus allemaal fard, dit betekend verplicht. Als een pilaar er niet is, dan stort het’gebouw’ in.
De vijf zuilen van de Islam zijn :
1. Shahada, dit is dat je in je hart gelooft dat er maar een god is en dat Allah (swt) zijn profeet is.
2. Salaat, dit is het gebed. De moslims bidden 5 keer per dag, en er zijn ook sunna gebeden.


3. Zakaat, dit is de armenbelasting. Als een moslim een bedrag heeft wat meer of gelijk is aan het bedrag van 85 gram goud moet hij daar 2,5 % van aan de armen geven.

4. Saum, dit is het vasten van de Islamitische maand Ramadan. Er zijn ook dagen om te vasten die sunna zijn.
5. De hadj, dit is de bedevaart naar Mekka. De moslims gaan in de Islamitische maand Dhul hijja naar Mekka om de bedevaart te doen, dit wordt afegsloten met het offerfeest.

De zes zuilen van het geloof worden ook wel de zes zuilen van de imaan genoemd. Imaan is in het arabisch geloof. De zes zuilen van het geloof, zijn de dingen waarin de moslims oprecht uit hun hart in moeten geloven:
1. Het geloof in Allah (swt), dit houdt in dat je gelooft dat Allah (swt) bestaat, dat hij de enige god is, dat hij over alles heerst en dat je gelooft in zijn 99 namen en eigenschappen.
2. Het geloof in de engelen, dit houdt in dat je gelooft dat ze bestaan, en dat ze opdrachten van Allah (swt) uitvoeren.
3. Het geloof in de boeken, dit houdt in dat je gelooft dat er vier boeken zijn, en dat ze allemaal door Allah (swt) zijn neergezonden aan profeten.
1. De Tauraat, dit is de Torah. Geopenbaard aan de profeet Mozes. (Boek van de joden)
2. De Zabur, dit zijn de Psalmen. Geopenbaard aan de profeet David.
3. De Injil, dit is de Evangelie. Geopenbaard aab de profeet Jezus.
4. De Koran, geopenbaard aan de profeet Mohammed (vzmh).
De koran is het enige boek dat nog in zijn oorspronkelijke vorm te vinden is, alle andere boeken zijn veranderd en bewerkt.
4. Het geloof in de profeten, dit houdt in dat je gelooft dat hun boodschap waar is.
5. Het geloof in de Laatste dag, de dag des oordeels. Dit houdt in dat je gelooft dat iedereen na zijn dood door Allah (swt) weer levend wordt gemaakt, dat je gelooft in de bestraffing en de beloning en dat je gelooft in de helen het paradijs.
6. Het geloof in al Qadr, dit is de voorbeschikking of het lot. Dat houdt in dat je gelooft dat Allah (swt) alles weet, dat je gelooft dat Allah (swt) van te voren alles heeft opgeschreven wat er gaat gebeuren, dat je gelooft dat er niks kan gebeuren behalve als Allah (swt) het wilen dat je gelooft dat alles wat gebeurd en bestaat van Allah (swt) is.

Reinheid

Reinheid is van groot belang in de islam en is een voorwaarde voor het uitvoeren van het gebed. Het gebed is tevens een reiniging voor zowel het lichaam als de ziel. Er zijn diverse vormen van reinheid waaronder de grote en kleine wassing.

De kleine wassing wordt in het Arabisch ook wel "woedoe" genoemd en de grote wassing is bekend onder de naam "ghusl". Deze twee wassingen zijn de meest bekende vormen van uiterlijke reiniging. Bij de ghusl wast een persoon het volledige lichaam terwijl bij de woedoe slechts delen van het lichaam worden gewassen.


Allah zegt hierover:

O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op het gebed was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijf over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels
(Koran, hoofdstuk 5:6)

Het verrichten van woedoe is noodzakelijk wanneer je in aanraking komt met dingen die onrein worden beschouwd( zoals: bloed, urine, ontlasting,braaksel, speeksel van honden en sperma of voorvocht). Maar je dient ook woedoe te doen wanneer je geslapen hebt of bewusteloos bent geweest. Na sexuele omgang, zaadlozing, menstruatie en na een bevalling dien je ghusl te doen

Daarnaast bevordert woedoe de hygiëne, doordat de lichaamsdelen worden gewast die gedurende de dag het meest blootgesteld worden aan vuil. Ook neemt de rituele wassing je zonden weg.

'Vertel mij, als er bij één van jullie een rivier voor de deur zou zijn en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog vuil op hem blijven?"
De mensen zeiden toen: "Er zou geen vuil op hem overblijven."
Hij (vrede zij met hem) zei: "Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen (de gebeden)."
(In Sahih Bukharie en in Sahih Muslim)

Iemand die niet rein is, mag het gebed niet verrichten. Doet iemand dat met opzet toch, dan is het gebed niet geldig en wordt het als een zonde gezien. Als je niet instaat bent om woedoe te doen, omdat er gebrek is aan water of om medische redenen dan zijn er uitzonderingen. Je mag dan met zuivere aarde de symbolische handelingen uitvoeren. Dit wordt Tajammoen genoemd. Het gaat hier om de betenkenis achter het verrichten van woedoe en niet om de wassing zelf.

"en gij vindt geen water, zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veeg daarmede uw gezicht en handen af. Allah wenst u niet in moeilijkheden te brengen, maar Hij wenst U te reinigen… (koran 5:7)

Wat is een stoma?

Een stoma is een onnatuurlijke, chirurgisch aangelegde opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld. Een stoma komt op 3 manieren voor, een stoma voor de dunne darm (ileostoma), een stoma voor de dikke darm (colostoma), en een stoma voor de blaas (urostoma).

Bij een stoma voor de dikke of dunne darm wordt er een opening gemaakt in de buik waar de darm een stukje uitsteekt. Hier komt ontlasting uit en deze ontlasting kan opgevangen worden in een zakje welke op de buik geplakt zit.

Een stoma kan variëren van grootte, hij steekt in de regel 2 á 3 cm boven de buik uit. Vaak is de opening van een colostoma (dikke darm) groter dan die bij een ileostoma (dunne darm). Een stoma kan variëren in grootte en vorm..

Problemen


  • Onwetendheid en schaamte spelen een rol bij de acceptatie van het dragen van een stoma.

  • Moslims beschouwen alles wat het lichaam verlaat als onrein, zeker onder het niveau van de navel.

  • Tijdens de ramadan mag er bijna 14 uur niet gedronken worden, dit is onmogelijk met een stoma. Het is gevaarlijk en er dient gestopt te moeten worden met vasten.

  • Het zit af en toe tijdens het bidden in de weg.

Tips

  • De imam vragen of er problemen zijn met een stoma in het geloof.

  • Bij elke gebed woedoe verrichten

  • Mocht er een lekkage ontstaan dan moet je ghusl(grote wassing) doen.

  • Gebruik geen badolie of bodylotion rondom de stoma

  • Neem altijd reservematriaal mee!