כנס משפחות מילים

תבניות מילים - מוספיות

מהי משפחת מילים?

משפחת מילים היא כמו משפחה. כל המילים הקשורות לאותה המשפחה הן בעלות אותה המשמעות ולכולן אותיות שורש משותפות, אשר מופיעות בכל המילים באותו הסדר. המילים השייכות לאותה המשפחה צמחו מאותו השורש.

למילים יש מבנה!

בעברית יש למילים תבנית הבנויה מהשורש ומאותיות הנקראות מוספיות (מהמילה נוסף).


קיימות 3 מוספיות:

תחיליות - הנמצאות בתחילה המילה.

דוגמה: מגהץ (שורש: ג.ה.צ), מבשל (שורש: ב.ש.ל), מבקש ( שורש: ב.ק.ש).

תוכיות - הנמצאות בתוך המילה.

דוגמה: פיזור (שורש: פ.ז.ר), גידור (שורש: ג.ד.ר), בילוש ( שורש: ב.ל.ש).

סופיות - הנמצאות בסוף המילה.

דוגמה: מסרתם (שורש: מ.ס.ר), פתחתם ( שורש: פ.ת.ח), כתבתם (שורש: כ.ת.ב).

בצעו את המטלות הבאות