The Big Event!

Wannsee Conference

הארוע המיוחד מתקרב

הבוקר מתחיל בארוחת בוקר קלה ויין, לאחר מכן נואמים אנשים חשובים מהמפלגה הנאצית.

במהלך הוועידה התקיימו מספר הפסקות שבניהם ימשיכו לנאום המכובדים, ויוגש תפריט עשיר ומפנק וברקע ינוגנו שירים קלאסיים, בכינור ובנבל.

Wannsee Conference

Tuesday, Jan. 20th 1942 at 9am

Berlin Wannsee, Wannsee, Germany

"וילת ואנזה" המרשימה שוכנת על שפת האגם המרהיב בדרום מערב העיר ברלין, הנמצאת בגרמניה.

The Wonderful World of Classical Music: Great Piano Classics