ראול ולנברג עבודה

חלק יצירתי

ראול ולנברג

בכרזה שלנו נציג עדויות כתובות ומוסרטות של אנשים שמדברים על ראול ולנברג.
הצלה בידי חסיד אומות העולם ראול ולנברג בבודפסט

התייחסות לוידאו:

בעדותה של הניצולה, היא מתארת אחת מפעולותיו העיקריות של ולנברג, שבה הוא מציל (במקרה זה) כחמש מאות יהודים, בצעידת המוות, הניצולה מתארת את המוסריות ואת הנמרצות והביטחון של ולנברג בכך שמתארת אותו מתהלך בין היהודים ומבטיח להם שהוא יבוא לאסוף אותם ולהצילם מידי הנאצים, בנוסף היא מתארת את מצבם הקשה של היהודים, היא מתארת שלמרות שלאחר שהצילם ולנברג, והכניס אותה ועוד 128 איש במרתף אחד, עדיין התנאים שלהם היו יותר טובים ותחושת הביטחון הייתה עדיפה על הכל. היא מתארת אותו במשך כל הסרטון כבחור נאה , צעיר, הדור , רהוט ואמיץ.

תוצאות מעשיו- ניתן להסיק מהסרטון שמעשיו צלחו והיו יעילים, בסרטון היא מתארת שהוא אכן הצליח להציל כ-500 גברים נשים וילדים, דבר שמראה על נוכנותו ועל דרכיו היעילות.