Functional Fluency

Wat is Functional Fluency en wat levert het op?

"Do I and others benefit"

Met deze zin kwam ik onlangs in aanraking toen ik de training Functional Fluency bijwoonde. Een gedragsmodel ontwikkeld “op de schouders” van Transactionele Analyse. Een visie waar ik me graag door laat inspireren. Susannah Temple is het creatieve brein achter Functional Fluency.


Het Functional Fluency model is een gedragsmodel. Het geeft inzicht in hoe effectief iemand zichzelf en anderen laat groeien, en waar energie wordt verspild door ineffectief gedrag. Zet je bijvoorbeeld anderen aan tot nadenken waarmee je hen ontwikkeld of zijn er situaties waarin je dominant gedrag laat zien en leg je anderen jouw wil op? Lukt het je om eigen keuzes te maken of schik je je vaker naar anderen? Zorgzaam zijn voor anderen is een mooie eigenschap, maar wordt je overbezorgd dan kunnen anderen dit ervaren als betutteling.


Het doel van het model is om effectief gedrag te ontwikkelen en bewust gedrag te kiezen waar een situatie om vraagt. Gedrag wat goed is voor jezelf, in verbinding met anderen en wat tevens effectief is om anderen te laten groeien.


Het model kent een vijftal “gouden modi” (effectieve gedragingen):

1. Bewustzijn (o.a. alert en onderzoekend)

2. Structurerend (o.a. consequent en inspirerend)

3. Zorgzaam (o.a. inlevend en begrijpend)

4. Spontaniteit (o.a. speels en expressief)

5. Samenwerkend (o.a. vriendelijk en fantasierijk)


Gedragingen passend bij de vijf gouden modi zorgen ervoor dat mensen in verbinding zijn met zichzelf en met anderen. De energie stroomt doelgericht en communicatie met anderen is constructief. Mooi toch?


Echter zijn er ook “paarse modi” (ineffectieve gedragingen). Gedragingen waar je “in schiet” en waar energie wordt verspild:

1. Dominant (o.a. betweterig en bazig)

2. Betuttelend (o.a. overbeschermend en verstikkend)

3. Volgzaam / weerstand (rebels en verwijtend)

4. Kinderachtig (egocentrisch en roekeloos)


Het mooie van het Functional Fluency model is dat het mensen bewust maakt van situaties waarin zij effectief en minder effectief zijn. Het geeft woorden aan (gewenst) effectief gedrag en daarmee woorden aan iemands ontwikkeling. Gedrag waar hij of zij aan kan werken om effectiever te worden.


Het Functional Fluency model is een op zichzelf staand model, maar heeft veel verbinding met Transactionele Analyse. De kern van de zaak is natuurlijk de mate waarin iemand wendbaar is in de richting van effectief gedrag. Wendbaarheid is op haar beurt afhankelijk van iemands persoonlijkheid. Wat is iemand gewend om te doen? Welke waarden, normen en overtuigingen liggen hieronder? Lukt het iemand om waarden op een meer effectievere manier in te vullen? Daar waar TA en Functional Fluency een “één – tweetje” maken kan gedrag duurzaam worden veranderd.


Functional Fluency en Lean

Graag combineer ik (Lean) verbetertools met persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Effectief gedrag van betrokkenen bij verbetertrajecten zorgt voor waardetoevoegende processen en een duurzame borging van een Continu Verbetercultuur.


Toepassingen Functional Fluency

Functional Fluency heeft een vragenlijst waarmee de gouden en paarse modi in kaart kan worden gebracht en een mogelijkheid tot een 360 graden feedback interventie. Een uitstekende methode om een team meer inzicht te geven in hun effectiviteit.


Meer weten over Functional Fluency en welke toegevoegde waarde het voor jou kan hebben? Neem dan contact op met DAAF Advies via www.daafadvies.nl / 06-23820899

Big image