Ambulancezorg.

Vroeger.

In 1907 kwamen de eerste twee ziekenautomobielen op de weg. er volgend al snel meer. deze autoos waren in handen van garages en taxibedrijven die meestal een telefoon hadden. In de jaren twintig kwamen de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdiensten (GGD) in beeld. zij waren de hoofd van de ziekenautos met een verpleger en stuurden soms een gemeentelijke arts om eerste hulp te verlenen bij een ongeval.Na de tweede Wereldoorlog namen de verkeersongevallen toe. er kwamen nieuwe ambulancediensten, vaak naar aanleiding van een ongeluk waarbij de patiënt lang moesten wachten.

Moderne ambulancezorg.

In 1971 kwam de wet ambulancevervoer, waardoor de oprichting van 40 centrale posten ambulancevervoer (CPA) die de zorg moesten coördineren een feit was. CPA  werden verbonden aan een GGD of gekoppeld aan de meldkamer van de brandweer. Ook de uitrusting van de ambulance werd uitgebreider, met onder andere meer hart en beademingsapparatuur. verder werden er landelijk afspraken gemaakt over de kleding, zodat ambulancezorgverleners altijd en overal herkenbaar zijn.In 1977 kwam er een landelijke regeling voor de alarmlijn, het landelijke alarmnummer werd 112 die je kon bellen voor een ambulance de brandweer en de politie.

Ambulance onder normale omstandigheden.

Urgentie A1.
  • gevaar voor leven of blijvende invaliditeit van de patient. (bijv: hartstilstand, ademmoeilijkheden)
  • met zwaailicht en sirene (ambulance heeft voorrang, wegbebruikers moeten aan de kant zodat de ambulance erlangskan.
  • binnen 15 minuten of eerder aanwezig.

Urgentie A2.

  • geen direct levensgevaar. maar snelle hulp is nodig. (bijv: onstekingen bij bijv blinde darm. )
  • eventueel met zwaailicht en sirene.
  • binnen 30 minuten of eerder aanwezig.

Urgentie A3

  • overig. ( bijv: vervoer van mensen die voor onderzoeken of behandelingen naar ziekenhuis moeten.)Tenslotte.

De tijd van het ambulancevervoer ligt ver achter ons. ambulancezorg is hoogwaardige zorg, die word geleverd door professionals die continu worden getraind en geschoold. op die manier kan de kwaliteit geleverd worden waar iedere patiënt recht op heeft. daaraan wordt in iedere ambulanceorganisatie, op iedere meldkamer ambulancezorg gericht gewerkt. de ambulancesector is dan ook de zorgsector met het hoogste aantal gecertificeerde organisaties in Nederland.