דוד וגוליית

שם: שני חסן ט'5

-אומנות-

גוסטב דורה, דוד וגוליית

מציורי התנ"ך של גוסטב דורה, צייר צרפתי בן המאה ה- 19. הציור מתאר את המסופר בשמואל א' י"ז. דוד כרת את ראש גוליית הפלישתי לאחר שגבר עליו בקרב. "ויראו הפלשתים כי מת גבורם וינסו".

Big image

בחרתי בתמונה כי..

בחרתי בתמונה זאת מכיוון שבה מתואר הניצחון של דוד, גוסטב מדייק בתיאור הפרטים והמרחב בתמונה. למשל, משמאל מתוארים הפלישתים כשהם בורחים, ומימין כנראה אנשיו של דוד, המרחב נוצר באמצעות הפרשי גודל בין המישור הקדמי -דוד וגוליית, האדמה עליה הם עומדים לבין המישור האחורי -אנשיו של דוד, הפלשתים וההרים מאחור באמצעות כניסה של גופים לעומק המרחב -גופו של גוליית מהווה דוגמה טובה לכך של הדמויות. אני חושבת שגוסטב עשה עבודה טובה, ותיאר את כל הפרטים, ולכן בחרתי בתמונה זאת.
הציור תואם את הסיפור המקראי, הוא מציג את הניצחון של דוד, את כריתת הראש של גוליית, "ויקח דוד את ראש הפלשתי ויבאהו ירושלם" (פס' נד).

-מקרא-

מוסר השכל

המוסר השכל שעולה מנושא זה הוא שהגם קטנים, חלשים, ללא מגנים. יכולים לנצח כלומר מוח מנצח כוח, עצם העובדה שגוליית יותק גדול ממנו, יותר מנוסה ממנו, יותר חזק ממנו, לא אומרת שהוא ינצח, כשדוד פגע לו בין העיניים הוא נפל, מה שנתן לדוד לחסל אותו. הפלשתים סמכו על גוליית שהם חשבו שהוא כל כך חזק שהוא ינצח, אך הם טעו בגדול.

מדוע דוד מתנדב למשימה? הרי דוד לא היה בצבא הסדיר של שאול.

דוד מתנדב לצאת למלחמה בגלל שדוד שמע את גוליית מקלל את אלוהי בני ישראל ורוצה לנקום בו, ולאחר שדוד שמוע ששאול ייתן סכום כסף גדול ואת בתו לאישה למי שיצא להילחם נגד גוליית הוא יוצא למלחמה.
Big image

-ספרות-

מצא שיר העוסק במישרין או בעקיפין בנושא עבודתך

כוורת - גוליית
אין ביטויים ו\או פסוקים הלקוחים מתוך הסיפור המקראי.

-פיזיקה מתמטיקה-

האם חוקי הפיזיקה השפיעו על ניצחון דוד?

חוקי הפיזיקה השפיעו על ניצחון דוד מכיוון שדוד ניצח בעזרת רוגטקה ואבן שזרק לפרצוף של גוליית.
ולרוגטקה יש את האופי שנמתח- אלסטיות

וכך הפעיל על הרוגטקה כוח וכשעזב אותה הוא הפעיל כוח על האבן .

האם קיים חוק פיזיקלי או משוואה מתמטית שמחזקת או סותרת את הסיפור המקראי?

כן. קיים חוק פיזיקלי שמחזק את הסיפור המקראי.

חוק הוק, הוא חוק פיזיקלי שמציג את היחס הישר בין מאמץ לבין מעוות יחסי, אשר היחס ביניהם הוא מודול האלסטיות.

החוק נקרא על שמו של הפיזיקאי מהמאה ה-17, רוברט הוק.

חווה דעתך אודות מסקונותיו של המרצה בקטע זה

לדעתי המרצה צודק, הוא מביא טענות טובות, ששכנעו אותי. אני חושבת שלגוליית באמת הייתה את המחלה הזאת, אבל אי אפשר להוכיח כלום.

האם אתה מקבל את טענותיו של החוקר? נמק

אני מקבלת את טענותיו של החוקר מכיוון שהמרצה מסביר ביסודות רבה על המקרה, ידוע לנו כי דוד בא עם מקל אחד בלבד, אך במקרא רשום "הֲכֶלֶב אָנֹכִי, כִּי-אַתָּה בָא-אֵלַי בַּמַּקְלוֹת" (פ'ס מג)

למה לא רשום מקל? למה מקלות ?
אני חושבת שהמרצה צודק, אך אי אפשר להוכיח כלום מכיוון שאף אחד מאיתנו לא היה שם.