"מבצע קדש" (מלחמת סיני)

הקרב על סיני

הסיבות לפרוץ המלחמה

המעבר בתעלת סואץ נחסם בפני ישראל כבר בשנת 1951. כעבור שנתיים מנעה מצרים גם מעבר אניות זרות הנושאות סחורות לישראל. בשנת 1953 הציבו המצרים סוללת תותחים בראס נצראני, מול מיצרי טיראן, ובכך גרמו לחסימת נתיב השייט לאילת וממנה. בספטמבר 1954 לאחר שנאצר נבחר כנשיא, נעשה ניסיון להעביר דרך תעלת סואץ אניית סוחר ישראלית בשם "בת-גלים". האוניה נעצרה בתואנת שווא כי המלחים הישראלים ירו על דייגים מצריים, אנשי הצוות נשבו וישבו בכלא המצרי כ 3 חודשים. לאחר שחרורם נשארה האנייה במצרים. בשנת 1955 הרחיבו המצרים את הסגר הימי גם לתחום האווירי ובכך הושלם המצור הדרומי על מדינת ישראל.

פתיחת במלחמה

בקבוצת הפקודות שנערכה ביום א' - 28 באוקטובר 1956 בעקרון בראשות מפקד חיל האוויר, שמעו גם משתתפי מבצע זה לראשונה על המלחמה העתידה להיפתח למחרת. בשלב זה קיבל המבצע עדיפות גבוהה, והביצוע הוטל על טייסת המוסטנג מעקרון, שהקצתה לצורך זה את הצוות הבכיר שלה - מפקד הטייסת רס"ן יצחק יבנה וסגנו סרן הארי קרסנשטיין כמובילים, ושני מפקדי הגפים, סגן אמיתי חסון וסרן אריה צייטלין. ביום ב' 29 באוקטובר לקראת הצהריים נערך תדריך בטייסת ובו הוצגו 2 מטרות לניתוק. מטרה ראשונה (שאליה תוכננו קרסנשטיין וצייטלין) היתה קו טלפון המתוח לאורך ציר קציימה-מיתלה-סואץ, ונקודת הניתוק נקבעה ממערב למיתלה. מטרת ניתוק שניה נקבעה לזוג יבנה וחסון, בציר תמד-א נח'ל-מיתלה-סואץ. הנחיית מפקד הטייסת היתה כי יש לבצע את המשימה בכל מחיר - גם אם ייתלשו כבלי הניתוק מעל גוף המטוס, כפי שקרה באימונים.

תוצאות המלחמה

– חצי האי סיני נכבש כולו, וצה"ל הוכיח את כוחו כזרוע המגן של מדינת ישראל.

ישראל נהנתה מ-10 שנים של שקט בגבולה הדרומי, לאחר שאזור זה נשאר ריק מיחידות

צבאיות מצריות, נפסקו ההסתננויות וכוח או"ם הוצב בסיני ובעזה.

– הסגר הימי על ישראל הוסר- פתיחת מיצרי טיראן איפשר קשרי מסחר עם אסיה ואפריקה.

– ישראל נסוגה מכל שטחי הכיבוש עד מארס 1957 בעקבות לחץ אמריקאי- רוסי, בתמורה קבלה ישראל ערבויות בינלאומיות לחופש שיט במפרץ אילת.

– במהלך המלחמה נהרגו 171 חייל צה"ל ונפצעו מאות. למצרים כ-3000 הרוגים ועשרות אלפים שבויים, כ- 5000 חיילים מצריים הוחזרו בעסקת חילופי שבויים.
Big image

השפעות המלחמה

1.הידוק היחסים בין ארה"ב לישראל

2.הידוק הברית עם צרפת

3.יחסי ישראל עם מדינות ערב החריפו

4.יכולת ההרתעה של ישראל גברה

5. ביסוס העוצמה הצבאית של ישראל

6.נאצר השכיל להפוך את המפלה הצבאית להישג מדיני (נקודת מבט מצרית)

7.התפתחותה של ישראל
Big image