משימה מסכמת - השתלמות רכזים תשע"ו

מגישה - כרמית גבע (029554136) מוגש לגב' טובה שמר

נושא השיעור- חקר ארצות עולם באמצעות מפות

מבוא

בחרתי בנושא אחד מתוך תכנית הלימודים בגאוגרפיה לכיתה ה'.

הילדים למדו על מפות, בעבר ובהווה, מפת עולם ומפות נושאיות.

הם התבקשו לחקור אודות מדינה אחת לבחירתם , לאסוף מידע מתוך מפות נושאיות ולהציגו בדרכים מגוונות לבחירתם.

לדומא: סרטונים ב POWTOON, MOOVLY, מצגות, עלון מידע SMORE , מפת מידע THINGLINK ועוד.

כמו כן התלמידים התבקשו ללמוד את הכלי הדיגטלי באופן עצמאי ( כמובן לאחר שלמדו באופן כללי על הכלים).

את העבודה ביצעו בזוגות.


מרחב הלמידה של הכיתה היה תיקייה שיתופית בגוגל דרייב ( לכל תלמיד חשבון גוגל) .

בתיקיה היו חומרי למידה , הנחיות לשיעור, סרטוני הדרכה ועוד.

בנוסף הושם דגש על הפרזנטציה ( דיבור בציבור) . כל זוג הציג בפני חבריו את עבודתו ואך קיבל משוב בטופס הערכת עמיתים.

הנחיות לתלמידים

 1. לפניכם לוח קיר שיתופי ובו משימה שביצעתם בבית, בשימוש באטלס הדיגיטלי ובאטלס הפיזי.

 2. נענה על שאלות.

 3. אתם מתבקשים לייצג את המידע שאספה בכלי דיגיטלי שבחרתם.
  היעזרו במחוון להערכת תוצר דיגיטלי ודיבור בציבור.

 4. נציג עבודה של אחת הקבוצות.

 5. לאחר ההצגה, העריכו את התוצר במחוון דיגיטלי - טופס הנמצא באתר הכיתה.

 6. העשרה: משחק -" בחר את המפה" ( מתוך " ממשק" )
  הנחיות - התחלקו שתי קבוצות .
  בכל שלב מופיעות 2 מפות נושאיות.
  עליכם לבחור את המפה בה תוכלו למצוא תשובה לשאלה.

 7. שיעורי בית: משימה באתר אופק.

מרחב הלמידה בסביבת google drive : חומרי למידה, משימות, סרטוני הדרכה ועוד

תוצרי תלמידים

הערה- תוצרי התלמידים עדין בשלבי כתיבה. העלתי אותם לצורך התרשמות כללית. עדין לא עברו בדיקה מקיפה של המורה

הערכת עמיתים

מלאתי טופס הערכת עמיתים למיכל מרדכי ועמאר מוהאן