TÄISKASVANU-HARIDUS KÜPROSEL

Lilli Siitka

Üldised andmed

  • Pealinn - Nicosia (Lefkosia)
  • Populatsioon - 838 897 inimest, koos Türgi poolt okupeeritud osaga 1 117 000 inimest
  • Riiklikud keeled - kreeka keel ja türgi keel
  • Vabariigi loomine - 1974. aastal
  • Euroopa Liiduga ühinemine - 2004. aastal


Cyprus Destination Report

Mõiste

Küprosel mõistetakse täiskasvanuhariduse all formaalset, mitteformaalset ja kutseõpet. Eelkõige pööratase tähelepanu just tööalastele koolitustele ja inimeste karjääriredelil tõusmise peale.
Täiskasvanuhariduse alla loetakse inimest alates 15- eluaastast ning neid inimesi on neil 97%, mis teeb saarest vananeva ühiskonna.


Korraldus

Esimene täiskasvanuhariduse strateegia kirjutati 2007- aastal ning on mõeldud ajavahemikuks 2007-2013, millega toodi välja põhilised edasised suunad.

Formaalset haridust saab täiskasvanu omada põhikoolide ja keskkoolide kõrval asuvatest õhtukoolidest, kutseõpet kutseõppe institutsioonides ja kõrgaridust ülikoolides ning kolledžites. Kuna ülikoolide õppemaks on Küprosel väga kõrge, siis paljud noored lähevad õppima välismaale.

Mitteformaases hariduses on eesmärk arendada õppijate sotsiaalseid, personaalseid ja professionaalseid oskuseid. Kursuse lõppedes on võimalik teha eksam ning selle eduka läbimise puhul antakse tõestav sertifikaat/diplom.

Kutseõppe põhiline eesmärk on täiustada inimeste oskuseid, kes töötavad tehnilistel alades, samuti pakkuda koolitusi kvalifitseerimata või keskmiselt kvalifitseeritud inimestele.
Rahastamine

Küpros kulutab 7% oma SKP-st hariduse peale, mis teeb riigist kolmanda suurima kulutaja EL-is, kohe peale Taanit ja Rootsit.

Tudengeid toetatakse rahaliselt riigi poolt - tasulisel kohal õppiv tudeng saab umbes 1700€ aastas ja tasuta kohal olev tuden umbes 2500€ aastas.

Kutseõppes on põhiline rahastaja organisatsioon HRDA, mis saab oma finantsi erasektori ja poolriiklikele organisatsioonidele riiklikult poolt peale pandud maksude pealt (0,5% aastasest sissetulekust).

2007-2013 aasta haridusprogrammi peale on EL-i rahadest eraldatud 100 miljonit eurot.


Big image

Probleemid

  • Naiste ja vanemate inimeste kaasamine elukestvasse õppesse
  • Küpros ei ole osalenud peaaegu mitte üheski suuremas uuringus, mis näitaks tegelikku haridustaset riigis, seega saab kõike vaid arvata ning mitte tõestada
  • On tehtud uuring "Elukestev õpe Küprosel", mis tõi välja, kui paljud selles osalevad, kuid ei uuritus aspekti, miks ei osaleta, mis omakorda teeb võimatuks areneda paremate tulemuste poole
  • Kirjaoskamatuid inimesi on väikese rahvaarvu kohta palju ehk 4% (umbes 25 000 inimest) nendest enamus on vanemad inimesed ja sellest omakorda enamus on naised