Lõputöö

Mari Tõnisson

Mäng

Nimi: Tunne Euroopat

Tegutsejad: soovitavalt 2-3 liiget grupis (alates 5. klass), võimalik mängida ka üksinda

Aeg: olenevalt mängijate arvust alates 20 min

Link: http://veereta.edu.ee/game/start/plane/33

Mängu tutvustus

Mängus leiavad käsitlemist Euroopa asend, rahvastik, asustus ja poliitiline kaart. Mäng on kasutatav nii teema õppimisel, kinnistamisel, kontrollimisel kui lihtsalt vahelduseks. Mäng on õpilastega korduvalt läbi katsetatud.

Õpilastega on kõige mugavam mängida viibides samas ruumis ja sel juhul briifinguks-debriifinguks e-vahendeid vaja ei ole.
Kui mängida mitte-samas ruumis, siis selles mängukeskkonnas kuulub mängu juurde ka jututuba, milles saab briifingu-debriifingu läbi viia.

Koolituse grupiga mängisime mitte-reaalajas ja briifingu viisin läbi Moodle´i grupifoorumis ning debriifingu GoogleDrive´is. mõlemad valitud e-vahendid täitsid oma eesmärgi.

Mängu reeglid

  • Grupiga mängides üks grupi liikmetest algatab mängu ja jagab teistele kas koodi või lingi. Mängu jooksul saab mängijad juurde liituda.
  • Virtualset täringut veeretatakse mitmekesi mängides kordamööda. Kui on jõudnud kätte Sinu kord, ilmub täring automaatselt.
  • Uuele mängupunktile saabudes pead lugema läbi punktiga seotud tekstid ja lahendama ülesande. Enne ülesande lahendamist ei saa täringut edasi visata.
  • Juhul kui eksisid ülesande lahendamisel, pead jätma ühe käigu vahele. Vahele jäävate käikude üle peab mäng ise arvestust - alati näed, kelle kord on parasjagu veeretada.
  • Täringu heitmiseks on aega 40 sekundit, mille möödudes antakse täring edasi järgmisele mängijale.
  • Mängu on vőitnud mängija, kes jőudis lőpp-punkti kőige varem. Sellele lisaks avutatakse välja ka ülesannete őigete vastuste protsent.

Kokkuvõte

Olen rahul, et sain grupikaaslastele pakkuda mängimiseks mängu, mida nad varem kasutanud ei olnud ja loodan, et nad saavad seda oma õpilastega ka kasutada.

Big image

veereta.edu.ee

Kirjeldatud mäng on koostatud keskkonnas veereta.edu.ee, mille mängud on mõeldud mängimiseks nii üksinda kui (reaalajas) mitmekesi. Mängu läbi viimiseks on vajalik internet.

(Ei tööta iOS-iga.)

Kuidas koostada interaktiivseid lauamänge (mistahes teemal) keskkonnas veereta.edu.ee, sellega on võimalik tutvuda siin.