Sta.Joaquima de Vedruna

Marc Vieytes i Aniol Torroella

Dedicació

Joaquima de Vedruna i Vidal (Barcelona, 1783 -1854) va morir del cólera,va ser la 5ª de 8 germanes.Va tenir 9 fills amb Teodor: Anna, Joaquim, Francesc, Inés, Joaquima, Carlota, Teodora, Teresa, Mª del Carme, i només 6 van sobreviure a causa de les dificultats de l'època.Va ser una religiosa catalana, fundadora de la Congregació de les Germanes Carmelites de la caritat o Vedrunes. És venerada com a santa per l'Església catòlica.

Himne de Sta. Joaquima

A la nostra Catalunya

la terra que estimem tant

hi ha mil flors de tota mena

hi floreixen també els sants.

Tu, Joaquima de Vedruna,

n'ets un exemple prou clar

del que pot fer en una dona

la força de l'Esperit Sant.


Has conegut com nosaltres

el goig tan dolç d'una llar,

d'estimar germans i pares,

d'abraçar amics i companys.

I has sortit al camp a córrer

i has viscut a la ciutat

i has mirat vers les estrelles

i has anat al bosc i al mar.


Perquè del cor t'hi naixia

Mentre t'anaves fent gran

un desig que dia a dia

es tornava un ideal:

ser de Déu tota sencera,

donar-li la voluntat,

cercar sols de fer la seva

tal com Crist fins al final.


Soltera, casada i mare

o viuda en la soledat,

vas lluitar com dona forta

per fer el bé i per estimar,

fins consagrar-te sencera

a servir Déu i els germans,

i aplegar per eixa tasca

qui amb tu volgués treballar.


Filles tens ara que viuen

arreu del món estimant

servint com tu els ensenyaves

fent que el món sigui més sant.

Donem al Pare lloança

perquè en tu s'ha mostrat gran

i al Fill, que t'ha fet tan dòcil

a l'obra de l'Esperit Sant.

VIDA PERSONAL

Fundació

Joaquima de Vedruna Mas va ser beatificada el 19 de maig de 1940 festivitat de la Santíssima Trinitat, pel papa Pius XII, i canonitzada el 12 d'abril de 1959 pel papa joan XXIII. El Carmel celebra la seva festa litúrgica el 22 de maig, ja que el 28 d'agost, data en què consta inscrita al martirogili romà, se celebra la memòria obligatòria de Sant Agustí, bisbe i doctor de l'Esglèsia. A les diòcesis de Vic, Barcelona i Tarragona la seva festa se celebra com a memòria obligatòria. A les altres diòcesis catalanes és una memòria lliure. L'Institut de les Germanes Carmelites de la Caritat commemora també, cada any, la data del 26 de febrer, aniversari de la Fundació.

Institut de les germanes Carmelites de la caritat

A la seva mort:

A la seva mort, Joaquima de Vedruna deixava 26 cases en funcionament, de les 29 que s'havien obert, i unes 150 germanes. L'Institut es trobava implantat a 7 diòcesis catalanes: 8 comunitats a la diòcesi de Vic 6 a la de Girona 4 a la de Barcelona, 3 al bisbat d'Urgell, i 2 a cadascuna de les diòcesis de Solsona, Lleida i Tarragona, amb un predomini clar d'arrelament en medis rurals.
SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA Bis_3.wmv