klimaatverandering is vernietigend

Febe Janssens 2

opwarming van de aarde

Weersafhankelijke problemen zullen met de opwarming van het klimaat toenemen, d.w.z.: meer en intense regenbuien met overstroming en lawines die dalen en dorpen verwoesten tot gevolg, stormen met ongewoon hoge windsnelheden die volledige bossen weghalen en plotselinge sneeuwval die lawines veroorzaken.

De mens is dus op weg om de wereld, ons leefgebied, te vernielen. Als we niet snel een oplossing vinden zullen de gevolgen niet te onderschatten zijn.

overstromingen

Door de klimaatverandering is het onvermijdelijk dat de zeespiegel minstens één meter zal stijgen in een periode van 100 tot 200 jaar. De stijging van de zeespiegel is het meest besproken gevolg van de opwarming van de aarde. De gevolgen zijn niet te onderschatten. De klimaatopwarming met als gevolg meer neerslag en dus het risico op overstromingen wordt al jaren voorspeld.

Kuststeden krijgen nu al af te rekenen met zware overstromingen. Kleine eilanden kunnen verdwijnen in de golven. Vooral in dichtbevolkte rivierdelta’s wordt het grootste aantal mensen getroffen.

We moeten proberen om het overtollige water tijdelijk op te vangen. Tot nu toe gebeurt dit meestal met wachtbekkens. Het probleem is dat wachtbekkens vaak niet volstaan bij extreme situaties. Een andere oplossing dat ze al toepassen in Ijburg, Nederland is een drijvend huis. Wanneer het waterniveau stijgt, stijgt het huis gewoon mee en omgekeerd.

Big image

gletsjers verdwijnen

Door de opwarming van de aarde zullen gletsjers verdwijnen. Gletsjers gebruikt men als waterreservoir: in de winter stapelt de neerslag zich op en doorheen het jaar wordt het water langzaamaan opnieuw vrijgegeven. Het verder smelten van gletsjers gedurende de 21ste eeuw zal leiden tot overstromingen en watertekorten voor miljoenen mensen.

De Noord- en Zuidpool ontsnappen niet aan de gevolgen van het opwarmend klimaat. Later in de 21ste eeuw stijgt ook de kans dat de Noordpool tijdens de zomer volledig ijsvrij zal zijn.

De oorzaak is gekend: de opwarming van de aarde. Onderzoekers benadrukken dat we er niets tegen kunnen doen. “We zijn het ‘point of no return’ al gepasseerd”, zegt Eric Rignot van de NASA. “Zelf een drastische terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen is maar een tijdelijke oplossing die het smeltproces in het beste geval een beetje vertraagt.”

bosbranden

Door de opwarming van de aarde zullen er in de toekomst twee tot drie keer meer bosbranden voorkomen. Bossen en veengebieden op het noordelijk halfrond verdrogen en gaan daardoor sneller op in vlammen.

Bosbranden veroorzaken grote schade voor de mensen voor het milieu. Ook de economische gevolgen zijn niet te schatten: vernietiging van woningen, schade aan de bosbouw, koste van de brandbestrijding,…

Tijdens een bosbrand wordt er gekozen om een deel te kappen. Dan kan de brand zich niet verder verspreiden, dit is vaak moeilijk omdat bossen ontzettend groot kunnen zijn.