טלפונים ניידים גורמים למחלת סרטן?!

האם זה נכון או לא?!

טלפונים סלולריים


טלפון סלולרי הוא מכשיר המאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו. לצורך זה, מכיל הטלפון הסלולרי מקלט ומשדר, באמצעותם מתקיים הקשר בינו לבין התחנה הקבועה הנמצאת בסביבה.

בתחנה הקבועה מצויות אנטנות לקליטה ושידור. לצורך התקשורת פולטים הטלפון הסלולרי והאנטנות שבתחנה הקבועהקרינת רדיו (ראו להלן). מכשיר הטלפון הנייד משדר כמות קרינה נמוכה מזו המשודרת על ידי מוקד שידור (אתר סלולרי), אך עקב המצאות המכשיר בקרבת הגוף, סופג הגוף את האנרגיה במישרין מהאנטנה של המכשיר.

סיכום

עדיין לא ברור האם השימוש בטכנולוגיה הסלולרית קשור בעליה בסיכון לפיתוח גידולים ממאירים ושפירים, יחד עם זאת בהתחשב בממצאי המחקרים העדכניים, משרד הבריאות נוקט בעקרון הזהירות המונעת... בהתאם להמלצות המפורטות בסעיף "המלצות משרד הבריאות"