השפה העברית בשילוב התקשוב

פרויקטים המשלבים למידה בתחום העברית בשילוב התקשוב.

מבוא

אחד המאפיינים הבולטים ביותר של התקופה הנוכחית הוא התפתחותן המהירה של טכנולוגיות מחשבים ותקשורת. טכנולוגיות אלו חדרו לתחומים רבים בחיינו וחוללו מהפכה של ממש בחיי היום-יום, בחברה ובתרבות.

כרכזת המובילה את תחום השפה העברית בבית הספר, ראיתי חשיבות רבה של למידה משמעותית בשילוב הטכנולוגיה העשירה הפרוסה לפנינו במטרה, להעניק לתלמידים תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות, הצלחה ומימוש אישי, חווית גילוי ומענה לסקרנותם, ולפתחם כאנשים פעילים המשתלבים בחברה ותורמים לה, תוך הקניית ערכים, רלוונטיות ומעורבות בתכנים הנלמדים.


תמר מישאל, רכזת שפה עברית, תשע"ה.

Big image

הצצה למגוון פרויקטים בשכבות השונות

שכבה ב' - הסופרים הצעירים

בכיתה ב', התלמידים למדו לכתוב סיפור לפי מחוון, תוך דגש על מבנה, תוכן ולשון, ולאחר מכן הכירו את תוכנת הספר הדיגיטלי ויצרו ספר כיתתי.


לחצו לצפייה:

תלמידי שכבה ג' " ממליצים על קריאת ספרים"

במסגרת לימודי הבעה בכתב אודות כתיבת המלצות על אתרי בילוי נחשפו התלמידים למדו לכתוב המלצה על ספר שקראו לפי מחוון, בדגש על מבנה, תוכן ולשון.

במהלך המחצית הכירו התלמידים את הסופרת תלמה אליגון רז ולקחו חלק פעיל במפגש סינכרוני בבית הספר.

תלמידי שכבה ד' - "יוצאים וממליצים"

במסגרת לימודי הבעה בכתב אודות כתיבת המלצות על אתרי בילוי נחשפו התלמידים למדו לכתוב המלצה לאתר בילוי לפי מחוון, בדגש על מבנה, תוכן ולשון. בנוסף, התלמידים הכירו למדו לתעד את תוצרי כתיבת בתוכנת

ה- word, התלמידים הכירו את הפונקציות המרכזיות שניתן למלא באמצעות המחשב והתוכנה - כגון כתיבה, יצירה והפקה, גישה למידע, שמירה הוספת קישור ותמונה, תיעוד ועוד, ולבסוף התוצר המשותף של בניית ספר כיתתי לאתרי בילוי בארץ ישראל.


לחצו לצפייה:

תלמידי כיתה ו' יוצרים סרטים בהשראת לימודי התנ"ך

למידת התנ"ך המשלבת את התקשוב מטרתה, להעמיד את התלמידים בצורה משמעותית בחזית הידע והמיומנויות הנחוצים למאה ה- 21, ולטפחם כבעלי ידע ותובנה. בלמידה משמעותית הכוונה ללמידה מתוך משמעות אישית, חדווה ויצירתיות, למידה שהיא רלוונטית לחייהם של התלמידים ושנוגעת בנימי נפשם, תוך שהיא מערבת היבטים מגוונים של התנסויות, אומנויות, מלאכת כפיים ומרחבים מגוונים מעבר למרחב הכיתה ובמרחב הדיגיטאלי, ומחברת אותם לעולמם הערכי ולכנים הנלמדים והמסר שהם מפיקים ממנו לעולמם האישי..


לחצו לצפייה: