כלכלת ישראל

כלכלת ישראל והכלכלה הגלובלית

כיצד המשק הישראלי השתלב בכלכלה ?

בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה מנהיגי המדינה חששו כי יבוא של מוצרים מחו"ל יעמיד את המוצרים הישראלים בתחרות שלא יוכלו לעמוד בה יסגרו את המפעלים ותיווצר אבטלה . כדי למנוע זאת הוגבל יבוא של מוצרים זולים , הוטל מכס גבוהה והמדינה עודדה רכישת מוצרים "כחול-לבן" וכתוצאה מכך נוצר מצב שבו מוצרים מחו"ל היו יקרים מהמוצרים המקומיים והישראלים קנו בעיקר "כחול-לבן".

בהלך השנים חל שינוי בגישה והיבוא החל לצבור תאוצה .כאשר המדינה ראה את היתרון בגלובליזציה והחליטה לפתוח את המשק הישראלי וכצעד ראשון הממשלה ביצע כמה שינוים כלכליים במשק .דבר זה עורר התעניינות והניסיונות להידברות עם מדינות ערב תרמו להגברת האמון בישראל ובכלכלתה ובנוסף גם להפסקה חלקת של "החרם הערבי" .