Семейни констелации

Теория и практика - обучение

Какви са порядките на любовта и как да живеем в съзвучие с Духа?

Начало: 30 септември - 1 октомври, 2017, София, с водещ: Елица Великова

9 месечен обучителен курс

Този курс на обучение има за цел да представи основните теоретични възгледи на метода семейни констелации и тяхното практическо приложение както за живота, така и за работа с хора.

Курсът е разделен на различни тематични модули в два раздела: теория и практика.

Единствено преминалите през всички теоретични модули ще имат възможност да продължат в обучението в практическата част.

За кого е курсът?

Това обучение е:
 • за хора, които искат да работят с хора,
 • за професионалисти, които искат да добавят метода семейни констелации към вече установената си практика,
 • както и за всички, които просто искат да познават метода в дълбочина и да прилагат "порядките на любовта" в живота си.

Раздел 1: Теория

1. Въведение в полето - 30.09/ 01.10 септември 2017г. (10-17ч.)

Теми, които ще се изследват:
 • основни елементи на семейната констелация
 • полето на знанието
 • генограма
 • някои основни понятия
 • основни принципи в семейните констелации
 • три елемента за решения: ред, енергия, факти
 • "сляпата" и съзнателната любов
 • какво се прави преди и в началото на една констелация
 • как се "влиза в роля"

2. Произход и корени - рождено семейство: 21 / 22 октомври 2017г. (10-17ч.)

Теми, които ще се изследват:
 • порядки в системата на рожденото семейство
 • принадлежност, заплитания, общи и частни случаи
 • кой е важен? какво влияе?
 • съвестта: заставящата сила
 • поемане на чужди чувства
 • ранна смърт
 • престъпления и вина
 • лоялност и свобода
 • полезни практики за освобождаване на заплитания от рожденото семейство

3. Любов, партньорство и деца - настоящо семейство: 25 / 26 ноември 2017г. (10-17ч.)

Теми, които ще се изследват:
 • мъжът и жената във връзка
 • редът в отношенията
 • предишни партньори, любовни триъгълници
 • какво поражда дисбаланс?
 • как се удава щастието в една връзка?
 • разводи и раздели
 • свобода и близост
 • някои движения, които влияят на баланса в отношенията
 • лечителни упражнения

4. Специални случаи - 16 / 17 декември 2017г.

Теми, които ще се изследват:
 • болести
 • аборти
 • бездетие
 • осиновяване
 • фобии
 • взаимоотношения с други хора, непринадлежащи към семейството: злоупотреби
 • незавършени взаимоотношения: добрият и лошият край
 • пари и изобилие
 • специални медитации за лечение, помирение, баланс

5. Теория на практиката на семейните констелации - 20/ 21 януари 2018г.

Теми, които ще се изследват:
 • ролята и нагласата на фасилитатора
 • лекуващи изречения
 • разговор с клиента
 • свързване с ресурсите
 • въпросът-чудо
 • индивидуална сесия със семейна констелация
 • първи стъпки
 • присъствие, медитации за съзвучие с Духа

Раздел 2: Практика

24 - 25 февруари 2018 - Практика 1

24 - 25 Март 2018 - Практика 2

21 - 22 Април 2018 - Практика 3

19 - 20 Май 2018 - Практика 4

Завършилите предишните модули ще могат да се включат в последващите 4 обучителни модули за практическото приложение на метода семейни констелации

Практиката ще премине в малки групи под супервизия, в които всеки участник ще има възможност да направи своя собствена констелация и да започне да практикува как да прави констелации за други хора.

септември 2017г. - май 2018 година

Условия за участие:

Предишен опит с лична или групова терапия е задължително. Препоръчва се участие в групи по метода семейни констелации и преживяването на лична констелация преди участие в обучението.

Цени за участие:

Участието във всеки модул е по 280 лева. При записване за първите 5 модула - цената е 1200 лв, платена предварително.

Възможно е и разсрочено плащане.

За записване и информация: info@artstherapyinstitute.bgтел. 0888885306

Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65, ет.1

Водещ: Елица Великова

Елица Великова е хоноруван преподавател в НБУ, София и директор на Института за терапия и експресивни изкуства - София. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия и психология от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Фасилитира семинари и провежда индивидуални и групови терапии по метода семейни констелации, лекуване на детски травми, семейно консултиране. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.

Накратко за метода семейни констелации:

„Семейни констелации“ e ефективен и мощен метод за разкриване на несъзнателните сили, обвързаности и идентификации в семейството, от което произхождаме и това, което самите ние впоследствие създаваме.

Методът семейни констелации, развит от немския терапевт Бeрт Хелингер, не разглежда индивида като отделна единица, а като част от по-голямо цяло - фамилната система. Индивидуалното ни поведение, чувствата и нагласите ни се разглеждат и осмислят в контекста на по-голямата група, тъй като всеки човек е част от дадено семейство и поема определени роли в семейната структура.

Констелациите разкриват как съдбите на предхождащите ни хора от семейството влияят на дошлите по-късно. Всеки един член от семейството, включително и тези, които са си заминали поради смърт, болест или раздяла, присъства енергийно и влияе на другите около него. Съществува определена семейна съвест, която пази целостта на семейната система. Тази цялост се крие в скритите порядки, които подпомагат потока на системната енергия в услуга на свързването. При семействата тази енергия е любовта; когато порядките се пренебрегват, любовта бива наранена и хората в семейството, обикновено децата, попадат под натиска на системата да се възстанови дисбаланса.

Начинът за „осветляване“ на скритата семейна динамика е като някой от участниците пресъздава констелацията на своето семейство с помощта на други членове на групата или чрез символи. Изследването на семейната структура и връзките между членовете на семейството по този начин може да помогне за възстановяването на естествения баланс на цялата система. Решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа носят релаксация, както и разбиране на дълбоки проблемни ситуации в живота ни. Когато се зачита определения ред и негласните закони, управляващи фамилната система, тогава любовта между членовете на семейството тече свободно.