El Parlament Europeu

o Parlament d'Estrasburg

Com funciona?

Es reparteix les competències legislatives i pressupostàries amb el Consell de la Unió Europea

Com és escollit?

És escollit per sufragi universal

Els parlamentaris s'agrupen per ideologies, no pas per països

La legislatura és de cinc anys