פרקי אבות

פרק ב משנה ח

Big image

"רבי אלעזר בן ערך - כמעיין המתגבר"

מוסיף פלפול וסברות מדעתו.
ברי סחרוף - כמעיין המתגבר