עימותים במחזה "הקמצן"

מולייר

עימותים בין הרפגון ללאפלש:

הרפגון:הוא אביהם של קלינט ואליז. מאוהב במרין, בן אדם רכושני, חשדן אוהב כסף הרפגון הוא דמות האירון מילשון אירוניה הוא מפחד מיכולם שגגנבו ממנו את כספו הוא מראה לכולם את התכונות הרעות שלו