שיעור מולדת

הישוב שלי

היום נלמד על הישוב שלי.

עליכם להתחלק לקבוצות לפי הישובים ולשבת כל ישוב בפינה אחרת.