הזכות לחיים ולביטחון

מגישות ראשית בן טולילה ועדינה גרוס

הגדרת הזכות:

הזכות לחיים ולביטחון קובעת כי לכל אדם יש זכות להגנה מפני פגיעה גופנית או התעללות נפשית, זאת היא זכות בסיסית וראשונית של האדם המאפשרת לו לחיות את חייו בכבוד ואי השפלה, ואת מימוש כל שאר זכויותיו וחירויותיו הנובעות מעצם היותו אדם. (ויקיפדיה- הזכות לחיים ולביטחון)

הסבר הזכות:

הזכות לחיים וביטחון קובעת שכל אדם זכאי לחיות ללא פחד מפני פגיעות גופניות ונפשיות.

כל פגיעה באדם מהווה עבירה פלילית שכוללת עונשים חמורים. גם על המדינה יש חובה להגן על הביטחון האישי וחייהם של אזרחיה ולשם כך למדינה יש מוסדות כגון:צבא ומשטרה.

זכות זו נובעת מהתפיסה המוסרית בערכו של חיי אדם. כמו כן זכות זו נחשבת לבסיסית ביותר שבלעדיו אדם לא יוכל לממש את שאר זכויותיו.(אזרחות במדינת ישראל-ד"ר דוד שחר)

הסבר הזכות- מקורות:

מקור א':


"לֹא תִרְצַח לֹא תִנְאָף לֹא תִגְנֹב לֹא-תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר"(שמות כ',יב')-

אחת מעשרת הדברות מבטאת איסור לפגוע בחיי אדם באשר הוא.

אחת מהיסודות שנותנים לעמ"י לחיים זה לא לרצוח, לשמור על חיו של השני כמו שאנו רוצים שישמרו על חיינו.


מקור ב':

"כל אדם בישראל נהנה מזכות יסוד לשלמות גופנית ולשמירת כבודו כאדם. זכויות אלה כלולות "במגילת הזכויות השיפוטית" אשר הוכרה על ידי בית משפט זה. הזכות לשלמות גופנית וכבוד האדם היא אף זכותו של העציר והאסיר. חומות הכלא אינן מפרידות בין העציר לבין כבוד האדם".

חוק בישראל הוא שלכל אדם יש זכות להישמר מבחינה גופנית ולכל אדם אחר אסור לפגוע בו מבחינה גופנית.

וגם אם הוא עציר או אסיר החוק הזה עדין חלה עליו.

(מתוך ספר הזכויות של אתר הכנסת)

מקרה בו יש פגיעה בזכות:

בערב שבת פרשת ויקרא אור לו' באדר ב' התשע"א חמישה בני משפחה אחת נרצחו בדקירות סכין: זוג הורים כבני 40 ושלושת ילדיהם - בן 11, בן 4 ותינוקת בת 4 חודשים בלבד, על ידי שני מחבלים שהצליחו לדלג מעל הגדר ההיקפית של היישוב ולחדור לבית.


שני ילדים נוספים, בן 6 ובן שנתיים, ישנו במיטותיהם בחדר הסמוך ולא שמעו דבר. למרבה המזל המחבלים לא סרקו את הבית וכך ניצלו שני האחים. כעבור שעתיים, הבת הבכורה, בת 12, שבה לבית מפעולה ב"בני עקיבא" וניסתה להיכנס הביתה, אך הדלת הייתה נעולה. מי שפתח את הדלת היה האח בן ה-6, שהתעורר מהדפיקות בדלת. אז נכנסה האחות לבית וגילתה את משפחתה מוטלת ללא רוח חיים. היא רצה לשכנים - ואלו הזעיקו את כוחות הביטחון, בתקווה לנסות ולאתר מהר ככל שניתן את האחראים לפיגוע. (mako, חדשות 2)

הפגיעה סותרת את הזכות בכך שהמחבלים דקרו והרגו את המשפחה והפרו את זכותם לחיים וביטחון מכיוון שהמחבלים רצחו והתעללו בבני הבית ללא סיבה.

Big image
סיכום ושחזור ליל החטיפה וההקלטה של שלושת החטופים

הסבר הפגיעה בסרטון:

בסרטון זה המחבלים הפלסטינים פגעו ורצחו שלושה נערים חפים מפשע ובכך הפרו את הזכות לחיים וביטחון של נערים אלו.

כתיבת עמדה לזכות:

לאחר שלמדנו על הזכות לחיים וביטחון אנו סבורות שזכות זו הינה הזכות החשובה והבסיסית ביותר מכיוון שבלעדיה לא היינו חיים וכל בן אדם היה יכול סתם מרצונו האישי לקום ולפגוע בחיים של מישהו. אם לא היה זכות זו ולא היה לנו צבא אז היה המון מלחמות אזרחיים וכו' ואף אחד לא היה חי כי אם לדוגמא מוכר בחנות היה מתעצבן על לקוח שלו הוא היה יכול לקום ולפוגע בו ולכן זכות זו חשובה מאוד.

לפיכך ללא זכות זו לא היה חיים מסודרים.

Big image
Big image
Big image