התלבטות על הישרדות

מה עלינו לעשות עם קווי 67 על מנת לשרוד?

פעם או היום?

קודם כל- מהם קווי 67?

הם הגבולות של מדינת ישראל כיום. מדינת ישראל השיגה את הגבולות שלה כיום הודות לה ולחכמתה הרבה.

למי שלא יודע פעם המדינה הייתה אף יותר קטנה מאשר שהיא כיום. רמת הגולן? לא הייתה שלנו, ירושלים? גם לא הייתה שלנו, חברון? בית לחם? יריחו? כן, גם הם לא היו שלנו.

קווי 67 הוא נושא שמעסיק רבים מאנשי הממשלה והכנסת. הפלסטינים טוענים שהשטח שייך להם ונוסף על כך הם טוענים אם אנו, מדינת ישראל רוצה שלום עלינו קודם כל להחזיר להם את השטחים שנכבשו. השאלה שמעסיקה ומטרידה רבים היא:

האם עלינו לשמור על השטחים או להעניק אותם חזרה לפלסטינים?

Big image

להישאר עם הקווים

אני בעד להישאר עם הגבולות כמו היום מהסיבות הבאות:

בטחוני- הגבולות הארוכים והשליטה על טריטוריה שהשתייכה למדינת אויב מעצימה את התחום הצבאי ומעניק איום רב יותר על המדינות המעוניינות בהשמדתנו. בנוסף לכך אם נסוג לקווים כפי שהיו אז מדינות האויב יתקפו אותנו מכל הכיוונים וירבה הסיכון שיגברו עלינו.

דמוגרפי- כיבוש שטחי האויב הגדיל את כמות האוכלוסייה הערבייה וכך באוכלוסייה מעורבת ניתן להתחיל יחסים בין שני העמים העוינים אחד את השני ואולי להתחיל לקיים שלום בינינו. הגבולות החדשים מקטינים את צפיפות האוכלוסין, השטח מיישב בתוכו תושבים חדשים (מתנחלים). סיבה נוספת המוכיחה כי להישאר עם הגבולות כמו שהם היא שהעם הערבי נהיה חלק ממדינת ישראל- זה אומר שההכנסה של המדינה עולה מהמסים המוטלים על האוכלוסייה הנוספת, מה שמביא אותנו לקריטריון הבא:

כלכלי- השטחים והאוכלוסייה שנוספה מעצימה ומרבה את העובדים ואת המפעלים ברחבי הארץ וכך מגדילה את הכנסת המדינה. העובדים הרבים שהצטרפו הודות לכיבוש מעלה את מספר המפעלים, העובדים ואת רמת החקלאות ושטחי הגידול בארץ. כך בישיר או בעקיפין מעלה את כלכלת ישראל ומאפשרת לה לשדרג את אביזרי צה"ל, את הטיפול בערי המדינה, את מספר ההופעות הבינלאומיות ואת יחסי החוץ של מדינת ישראל.

יחסי חוץ- תחילה, אם ישראל תחזור לקווי 67 מדינות העולם יעודדו וישמחו על כך, אך לדעתי אם נחשוב קדימה היחס כלפינו ישתנה לזלזול וחוסר הערכה. המדינה צריכה לשמור על הגאווה הלאומית כמדינה חזקה שכבשה שטחים, אם נסוג מהם הדבר יראה על חולשה ועל חוסר ניצול המשאבים שהשגנו בזכות הניצחון במלחמה. כיום המדינה מצטיירת כמדינה חזקה ומאיימת הודות לכיבושיה ועוצמתה. יחסי החוץ שלנו אומנם לא בשיאם אך לדעתי אם נסוג לקווי 67 הם רק יגרעו.

עלינו לזכור כי ארץ ישראל שייכת לעם היהודי עוד מתקופת התנ"ך. אבות אבותינו התיישבו כאן, השורשים שלנו היו כאן, לכן הארץ הזאת מגיעה לנו, לאחר שנות הגלות הארוכות וכל הלחימה והרצון לקבל מדינה כאן, בארץ ישראל זוהי זכותנו לקבל את הארץ אשר הובטחה לשלושת האבות.

לסיכום, תזכרו- אם לקווים נסוג תקוותנו תמוג. הרי האויבים מסביבנו מאיימים על ביטחוננו ולכן השטחים שהשגנו שייכים רק לנו.