"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

זהירות בדרכים זה כלל חשוב בחיים.

כללי חצייה בטוחה בכביש

  1. בוחרים את המקום הבטוח לחצייה


    עוצרים צעד או שניים לפני שפת המדרכה


    מביטים לכל הכיוונים


    מקשיבים להראות התנועה


    חוצים בקו ישר והליכה מהירה


  • למשחק לימוד על כללי חצייה בטוחה בכביש לחצו כאן

*************************************************************************

חיפזון וזהירון
Big image