סימני התחלקות-2,5,10

כיתה ג' , מחנכת: לירון רונן

סימני ההתחלקות של המספר 2

ספרת היחידות של המספר תהיה זוגית

סימני ההתחלקות של המספר 5

ספרת היחידות תהיה או 0 או 5

סימני התחלקות של המספר 10

ספרת היחידות תהיה בהכרח 0