ספר מקבים א'

מגישות: מתן, רומי, רותם כיתה ו'2 למורה: מלי

סיכום על ספר המקבים