Pretrazivanje interneta

Opšti uvod o pretraživanju interneta

VEB

Pretraživač veba (engl. web search engine) predstavlja internet servis, čija je svrha traženje informacija na vebu, i to uglavnom zadavanjem ključnih riječi, a mnogo rjeđe odabirom ponuđenih stavki. Ishod pretrage se najčešće prikazuje kao spisak veb-sajtova koji sadrže traženu informaciju, uz mogućnost da se veb stranice koje su odgovor na upit posjete sa strana pretraživača.

https://www.youtube.com/watch?v=NrRphWWcp_U

-Pretraživač veb sajtova-

Pretraživač veb sajtova (web crawler) je računarski program koji preuzima veb stranice sa veb-servera. URL svake veb stranice identifikuje njenu lokaciju na vebu. Obzirom na postojanje URL adrese, svaka veb stranica se može preuzeti sa veb-servera upotrebom protokola za prenos hiperteksta (HTTP). Polazeći od jedne početne URL adrese, pretraživač lokacija veba neprestano preuzima veb stranice bazirajući se na njihovim URL adresama i vadi URL adrese iz onih već preuzetih, tako da je moguće preuzeti nove. Ovaj proces se završava kada je neki uslov za zaustavljanje programa ispunjen. Neki od mogućih uslova za njegovo zaustavljanje su: (1) nema više novih URL adresa na lokaciji ili (2) unaprijed definisani broj, odnosno spisak veb stranica je već preuzet. Pošto pretraživač veb lokacija može biti u interakciji sa raznolikim samostalnim veb-serverima, bitno je da bude projektovan tako da ga je lako prilagoditi novim zahtjevima.
Besplatna Izrada Web Sajtova