•Jan Lucemburský

Ivo Kučera

Král cizinec

Jan byl nucen vojensky obsadit Čechy a koncem roku přijal slib věrnosti od českých stavů, jimž potvrdil jejich privilegia v první volební kapitulaci v českých dějinách: inaugurační diplomy (v prosinci 1310 pro Čechy a v červnu 1311 pro Moravu) mimo jiné domácí šlechtě zaručovaly, že nebude povinna vojensky podporovat krále v zahraničí a že úřady v obou zemích budou zastávány pouze rodáky (což Jan takřka vzápětí porušil).

Kvůli jeho zálibě vést války a v čechách se moc nezdržovat se mu přezdívalo KRÁL CIZINEC.


V posledních letech života Jana postihla dědičná oční choroba, kvůli které v roce 1339 oslepl, a jeho účast v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně Francouzů, znamenala spíše dobrovolnou smrt.

V bitvě u Kesčaku měl údajně říci větu To ho bohdá nebude aby král český z boje utíkal.

Big image
Big image