חגית אל יאומה

עורכים: עילי ענר יונתן הלווינג ולירון בנימין

עאד ראיס אלחוכמה מן פרנסא

ג‘לסה חסה ראיס אלחוכמה בי ראיס חזב ”כולנו“

קסה

הבטת אמס פי סאעה אל תאסיעה מסא טאאירה אל ראיס איל מיסרי אל סייד אנוור סאדאת פי מטאר בין ע‘וריון אל דוולי ואיסתקבלהו הונאכן כול מן ראיס אילחוכומה אילאיסראיליה וראיס אלדוולה.

אחמד ובניו מכון יופי