סדר יום העצמאות

קוראים,שרים וחוגגים יחד את יום העצמאות

בערב יום העצמאות , מסבים לשולחן ערוך לתפארת בביתם של אילנה ומיכה מדברים על תולדות המדינה "כל אותו הלילה"....

"בואו נשיר לארץ יפה

ארץ של שמש ואור

זמר סוחף מלא אהבה

הבה נקדיש לה מזמור"...

נושאים כמו העפלה, עליה וקליטה, ישוב הארץ , מלחמות ישראל, השפה העברית ואחדות העם...

באו נשיר לארץ יפה

"יחד נשמור את זו המכורה

ארץ הצבי היפה

ובתוכה יחד נתקע יתד, ברית עולם עם אדמתה"...