Geschiedenis schuldhulpverlening

Annatje Gertje en Dais

Inleiding

De wortels van de hulpverlening van arme mensen zijn terug te vinden in de 19e eeuw. Aan het einde van de 20e eeuw is schuldhulpverlening echt ontstaan. Daarvoor werden mensen door de kerk en maatschappelijke instellingen geholpen.

Definitie armoede

Iedereen heeft een andere mening over wat armoede is. De armoedegrens kan omschreven worden als: het absolute minimum aan geld en voedsel dat nodig is om een gezond bestaan te kunnen leiden. Er zijn drie verschillende vormen van armoede:

- Tijdelijke armoede (tijdelijke situatie waarin mensen niet voldoende inkomen hebben om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan te kunnen leiden)

- Structurele armoede (langdure situatie ^)

- Relatieve armoede (dan vergelijk je jezelf met een rijk iemand waardoor jij zelf arm overkomt)

Geschiedenis en waarde van geld

Tweeduizend jaar geleden werden alle goederen nog met elkaar geruild. Daarna werd er met goud en zilver betaald. Langzaam maar zeker is daar een ontwikkeling in gekomen aan de hand van waardepapieren die werden uitgegeven als bewijs. Hierdoor is ons hedendaagse muntgeld en papiergeld ontstaan. Nu betalen we met een plastic pasje.

Armoede en schuld

Deze twee begrippen worden vaak door elkaar gebruikt. Nu is het zo dat iemand die arm is geen schulden hoeft te hebben. Iemand die schulden heeft hoeft ook niet per definitie arm te zijn. Als je lang in de schulden zit, dan zul je wel arm worden. Daarbij is het ook zodat als je lang in armoede leeft, de kans op schulden ook groter wordt.