כתבה בעתון

חסכון בנייר

מדוע כדאי לחסוך בנייר?

כל שמשתמשים ביותר נייר > כורתים יותר עצים כדי לייצר נייר > משתמשים ביותר דלק כדי לייצר נייר וכדי להעביר אותו ממקום למקום > מייצרים יותר פסולת בסביבה > משתמשים ביותר דלק לסילוק הפסולת > מפחיתים את כמות העצים בעולם ואת כמות החמצן שהם פולטים לאטמוספרה > מגבירים את זיהום האוויר ואת אפקט החממה.

ראיון