Communicatie

Hulp bieden bij communicatie

Communiceren

Communiceren is iets wat we de hele dag door doen. Soms communiceren we bewust, soms onbewust. Door een manier van kijken kunnen we soms al communiceren, of door de houding die je aan neemt kan je soms ook communiceren. Maar niet voor iedereen gaat communiceren gemakkelijk, gelukkig hebben we daar hulp middelen voor.

Hulp middelen

Typen
Een typ machine kan een hulpmiddel zijn, als de zorgvrager niet (duidelijk) kan praten dan kan de zorgvrager typen. Dan komt er op het beeldscherm te staan wat de zorgvrager heeft getypt, zo kan de zorgvrager toch nog communiceren.

Gebarentaal
Het gebarentaal kan ook een hulp middel zijn. Voor elke letter is een gebaar, door al die gebaren achter elkaar te doen kan de zorgvrager communiceren. Maar de gene waar de zorgvrager mee wil communiceren moet wel weten wat het gebarentaal is en welke letter welk gebaar is.


Plaatjes
Doormiddel van plaatjes kan de zorgvrager aanwijzen wat de zorgvrager wil gaan doen, of wat de zorgvrager wil eten of drinken. Zo is het makkelijk om de zorgvrager te begrijpen, zo kan je makkelijk communiceren.