Les Fonts De L'energia Renovables

Laura Abril Vitón

El Sol, el Vent, el Aigua i la Biomassa

EL SOL: L'energia que procedeix del sol és la radició solar.

EL VENT: L'energia del vent s'anomena energia eòlica .

L'AIGUA : L'energia mecànica de l'aigua s'anomena energia hidràulica.

LA BIOMASSA : L'energia química de residus orgànics.

Fotos d'energia renovables

Ara os vaig a ensenyar algunes fotos d'energia renovables

Aqui esten les tres fotos