Muziek en kinderen.

Waarom is dit zo belangrijk ?

Waarom is muziek belangrijk voor jonge kinderen?

Muziek is een belangrijk onderdeel van onze cultuur en kan een grote rol spelen in de opvoeding van een kind. Door muziek leren jonge kinderen op een unieke manier hun emoties op natuurlijke en evenwichtige manier uit te drukken en te communiceren met hun omgeving. Bovendien helpt muziek het kind motorische, sociale, cognitieve en zintuiglijke vaardigheden op te bouwen. Muziek als toegevoegde waarde of als onafhankelijk thema, waar het om gaat is dat wij een muzikale omgeving van hoge kwaliteit voor onze kinderen opbouwen, vanaf het allereerste begin, dat wil zeggen: vanaf de geboorte.

Wanneer kun je beginnen met muziek bij kinderen?

Ieder kind heeft het vermogen en de aanleg om muziek te leren. Dit vermogen kan het krachtigst ontwikkeld worden vanaf de geboorte tot de leeftijd van negen jaar. De belangrijkste jaren zijn echter de eerste drie. Als het kind niet de juiste muzikale prikkels krijgt tijdens de eerste jaren, zal zijn kostbare aangeboren vermogen verloren gaan. Hoewel baby’s geboren worden met een bepaalde aanleg om muziek te leren, wordt deze aanleg sterk beïnvloed door de omgeving. De muzikale omgeving waarin een kind opgroeit is daarom essentieel voor zijn muzikale ontwikkeling.


I'm Yours(ukulele)

Waarom dit onderwerp?

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat muziek voor mij erg belangrijk is. Ik vind het dan ook belangrijk dat het bij kinderen gebruikt wordt. Het is niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam. Vooral voor jongeren kinderen. Voor de wat oudere kinderen is het belangrijker om de teksten, bij jonge kinderen omdat het de taalontwikkeling veel stimuleert.


Sanne Hofma

ROC Friese Poort, Pedagogisch medewerker klas 1.