Leereenheden 5.5

6-3-2014

6p's mijn concept

1. 6 P’s

- Personeel: Mijn personeel zijn zowel mannen als vrouwen en de bediening heeft een uniform aan met een zwart blousje en een paarse sloof. De kleding van het keukenpersoneel is wit. Mijn personeel hoeft niet persé een opleiding te hebben gedaan in deze sector.

- Product: Ik ga in mijn bedrijf zowel lunch als diner serveren, maar ook hapjes tussendoor zoals een high tea. Ik heb in mijn bedrijf een groot wijn en thee arrangement.

- Plaats: Ergens in het centrum van Leeuwarden. Omdat daar veel studenten komen en veel winkelend publiek die een drankje willen doen.

- Promotie: Voor mijn bedrijf word reclame gemaakt via folders, misschien posters, aanbiedingen in de krant en sociale media.

- Presentatie: De presentatie van mijn bedrijf word vrij modern, strak en netjes. Mijn bedrijf krijgt ook een mooi terras, het liefst aan het water maar niet aan de zee.

- Prijs: Mijn bedrijf ligt midden in de markt omdat ik graag mensen wil aantrekken die graag wat luxer willen eten maar wek voor een goed betaalbare prijs.

Doelgroep

Mijn doelgroep word mensen uit de regio zo tussen de 18 en de 30 jaar. Omdat die makkelijk te bereiken zijn met reclame via social media en omdat er in Leeuwarden veel studenten zijn en winkelend publiek.

Concurrentie

- Fellini

Plaats: Wilhelminaplein 20, Leeuwarden

Product: Lunch, Diner, Borrel, Wijn en Cocktails

Personeel: Netjes in uniform wat bij de presentatie van het bedrijf past.

Promotie: Folders, social media

Prijs: Midden in de markt

Presentatie: Modern, strak maar met een Italiaans tintje.

- Het Broodhuys

Plaats: Nieuwestad 99, Leeuwarden

Product: Lunch en drankjes.

Personeel: In uniform, jonge mensen

Promotie: Folders, soical media

Prijs: Midden in de markt

Presentatie: Een beetje in de sfeer van een winkel in de jaren ’80.

- Humphrey’s

Paats: Nieuwestad 91, Leeuwarden

Product: Lunch, diner, wijn.

Personeel: Netjes in uniform, jonge mensen.

Promotie: Social media en folders

Prijs: Midden in de markt

Presentatie: Oude stijl, waarschijnlijk omdat het vroeger een antiekwinkel was.

A t/m F

- A t/m F.

A: Hij besluit of hij zich gaat vestigen en kiest een ondernemingsvorm.

1. Zoek uit welke ondernemingsvormen er zijn en beschrijf de voor en nadelen.

Natuurlijke ondernemingsvormen:

- Eenmanszaak

Voordelen: Eenvoudig(er is maar 1 persoon eigenaar), Gratis(er is geen startkapitaal nodig), Belastingvoordeel (er zijn aftrekposten voor zelfstandige ondernemers), Alleen verantwoording aan jezelf (je bent zelf baas, dus jij bepaalt alles).

Nadelen: Aansprakelijkheid(je bent privé aansprakelijk voor alle zaken van het bedrijf), Geen verzekeringen en pensioen(je moet alle verzekeringen zelf regelen), Investeringen moeilijk(Investeerders krijgen bij een BV minderheidsbelang in aandelen en bij een eenmanszaak niet).

- Maatschap:

Voordelen: Snelle en voordelige oprichting, Geen tussenkomst van notaris, Verkoop aandelen/ belangen kan onderhands, Wel starters- & ondernemerstaftrek, winst is belast met inkomstenbelasting tot 52%

Nadelen: Heeft geen aandelen, Geen hoofdelijke- & privé aansprakelijkheid, Geen rechtspersoonlijkheid, Geen eenvoudige bescherming privévermogen, Geen internationale bekendheid, Er is geen mogelijkheid om anoniem te ondernemen, Winst is niet belast met vennootschapsbelasting tot 52%.

- Vennootschap onder firma VOF

Voordelen: Makkelijk op te richten, geen verplicht startkapitaal, Je kunt de naam van het bedrijf gebruiken in zakelijke correspondentie, Je laat klanten zien dat je je bedrijf serieus neemt, Er zijn aftrekposten bij de belasting.

Nadelen: Je bent als privé persoon aansprakelijk voor de VOF en dus ook voor de VOF schulden van de vennoot, Bij partnership ben je alle twee aansprakelijk, Het is lastiger een aandeel over te dragen, Het is lastiger om investeerders te vinden

- Commanditaire vennootschap

Voordelen: Snelle en voordelige oprichting, Geen aandelenkapitaal van 18.000,- benodigd, Geen tussenkomst van notaris benodigd, Verkoop aandelen/belangen kan onderhands, wel starters- & ondernemersaftrek, Winst is belast met Vennootschapsbelasting tot 25%, Winst is belast met inkomstenbelasting tot 52%.

Nadelen: Heeft geen aandelen, Heeft hoofdelijke- & privé aansprakelijkheid, Rechtspersoonlijkheid, Geen eenvoudige bescherming van privé vermogen, Geen internationale bekendheid, Geen mogelijkheid tot anoniem ondernemen

Privaatrechtelijke ondernemingsvormen

- Besloten Vennootschap BV

Voordelen: Snelle en voordelige oprichting, Geen hoofdelijke en privé-aansprakelijkheid, rechtspersoon, Eenvoudige bescherming privévermogen, Winst is slechts belast met vennootschapsbelasting tot 25%, slechts één aandeelhouder en bestuur benodigd, Minimale aandelenkapitaal slechts €0,01, Winstrecht loze aandelen mogelijk, Stemrecht loze aandelen mogelijk.

Nadelen: Geen starters- en ondernemersaftrek, Minimale directeur grootaandeelhouder (DGA) salaris vereist, Notariële akte verplicht, Hogere boekhoudkundige kosten dan bij een eenmanszaak, VOF of maatschap.

- Naamloze Vennootschap NV

Voordelen: De aandelen zijn vrij overdraagbaar en anoniem, Je bent over het algemeen gezien niet verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf, Lage winstbelasting, De directie hoeft geen aandelen te bezitten, zij kunnen dus gekozen worden op goede ondernemingskwaliteiten.

Nadelen: Er is een notariële akte nodig voor de oprichting, Er is een minimumbedrag dat je moet inbrengen om een NV op te richten, Ieder jaar moet je jaarstukken opstellen en inleveren, Hoe groter en winstgevender jouw bedrijf wordt, hoe meer eisen er komen.

- Coöperatie

Voordelen: Schaalvoordelen door samenwerking, Grote vrijheid bij de vormgeving van de statuten die gemaakt dienen te worden bij oprichting, Indien de coöperatie winst maakt kan deze uitgekeerd worden aan de leden, maar er kunnen ook certificaten of aandelen uitgegeven worden, Het toe- en uittreden van leden is eenvoudig, Belangrijk voordeel is mogelijk tot uitsluiten van privé aansprakelijkheid van de deelnemers, De leden hoeven geen vennootschap- en dividendbelasting te betalen, De checks and balance van de coöperatie zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering.

Nadelen: De coöperatie werkt democratisch wat het besturingsproces vertraagt, Individueel belang van de leden te opzichte van het gemeenschappelijk belang, De opgebouwde winst door de coöperatie in de vorm van het eigen vermogen is van alle leden gezamenlijk, Hierdoor is het vermogen niet optimaal efficiënt beheerd, Het oprichten van een coöperatie kost veel tijd, Heeft de verplichting jaarlijks de jaarstukken op te stellen.

- Vereniging

Voordelen: Wens uit laten komen of een bepaald doel bereiken, Geenstartkapitaal, Slechts voor een klein deel privé aansprakelijk met een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, Mogelijk om personeel aan te nemen, Vereniging zonder onderneming hoeft geen belasting af te dragen.

Nadelen: Privé aansprakelijk met een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, Niet verzekerd voor sociale verzekeringen.

- Stichting

Voordelen: Sociaal of ideëel doel realiseren, Geen startkapitaal vereist, Kan worden opgericht met meerdere bestuurders, Mogelijkheid om personeel aan te nemen, Beperkte aansprakelijkheid, Stichting zonder onderneming hoeft geen belasting te betalen.

Nadelen: Niet verzekerd voor de sociale verzekeringen.

B: Hij treft voorbereidingen voor het starten van een eigen bedrijf, een franchiseformule of voor het overnemen van een bestaand bedrijf.

1. Wat is franchise?

Je gebruikt de formule van de grote organisatie.

2. Welke vormen van franchise zijn er?

- First generation franchise

- Trade mark franchise

- Second generation franchise

- Hard franchising

- Soft franchising

3. Wat zijn de voor en nadelen van elke vorm van franchise?

Hard franchising & Soft francising

Voordelen: een bekende en succesvolle formule gebruiken, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, alleenrecht om handelsnaam in een bepaald gebied te exploiteren, direct bij de start een beproefd product- of dienstenpakket aanbieden, kostenvoordeel doordat een aantal activiteiten, waaronder marketing, assortimentsbepaling en inkoop, centraal wordt geregeld, franchisegever is verantwoordelijk voor onderhoud van de formule, begeleiding en advies bij ondernemerschap.

Nadelen: betalen voor gebruik van franchisesysteem, conformeren aan richtlijnen en procedures van franchisegever, minder vrijheid vergeleken met ongebonden ondernemerschap, ondernemersrisico ligt volledig bij franchisenemer.

4. Wat moet je regelen voor het overnemen van een bestaand bedrijf?

Het overdrachtsplan moet worden ingevuld, je gaat onderhandelen en daarna sluit je het formeel af.

C: Hij bereidt zich voor door juridische, organisatorische en financiële aspecten van het starten van een onderneming te analyseren. Hij overlegt daarover met relevante personen en instanties en legt hen zijn ondernemingsplan voor.

1. Welke juridische aspecten zijn van belang bij het starten van een onderneming?

- wat wordt gekocht/verkocht, tegen welke prijs en hoe wordt er geleverd?

- hebt u een BV, dan kunt u beslissen op welke wijze de aandelen overgedragen kunnen worden;

- hebt u een VOF of maatschap, dan zijn onderlinge afspraken met uw zakenpartner van groot belang;

- neemt u personeel mee over? En zo ja, al het personeel en zijn er werknemers arbeidsongeschikt?

- beslissen of onroerend goed in privé-eigendom verkocht of verhuurd gaat worden. Bij verhuur hoeft een overnemer bijvoorbeeld over minder liquiditeit te beschikken. In ieder geval moet e.e.a. tijdig en juridisch verantwoord worden geregeld;

- hoe kan de aansprakelijkheid ten opzichte van derden het beste worden geregeld?

- dient omzetting in een andere rechtsvorm plaats te vinden?

- tijdige opmaak van testament

2. Welke organisatorische aspecten zijn van belang bij het starten van een onderneming?

- je schrijft een ondernemingsplan

- je kiest een rechtsvorm

- je zoekt waar het bedrijf zich gaat huisvesten

- inschrijven bij de KvK

- je meld je aan bij de belastingdienst

- je regelt de administratie

- je gaat de bankzaken en verzekeringen regelen

- je vraagt de nodige vergunningen aan

- het werven van personeel

- het regelen van registraties

3. Welke en financiële aspecten zijn van belang bij het starten van een onderneming?

- persoonlijke gegevens, met ondermeer de inkomenssituatie, een sterke/zwakte analyse en motivatie voor het ondernemerschap

- omschrijving van het plan, met ondermeer het doel, rechtsvorm, vergunningen en vestigingseisen;

- commercieel plan, met ondermeer gegevens over marktgebied, klanten, concurrenten en marktontwikkelingen;

- commerciële aanpak, met ondermeer gegevens over het verkoopassortiment, te verlenen service, naam, reclame en vestigingspunt;

- financieel plan, met ondermeer een investeringsbegroting, financieringsplan en liquiditeitsbegroting; organisatie, met ondermeer de taakverdeling binnen het bedrijf, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de administratie.

D: Hij treft voorbereidingen voor het sluiten franchisecontract.

1. Waaruit bestaat een franchisecontract?

Het franchisecontract bevat het handelsconcept van de franchisegever waarin het verboden wordt voor de franchisenemer om van dit centraal gestuurde concept af te wijken. Het staat de franchisegever vrij om veranderingen in het concept door te voeren.

2. Waarvoor dient een franchisecontract?

De verplichting om alleen de producten van de franchisegever te verkopen.

De verplichting om voor een geschikt pand op een geschikte locatie te zorgen. Soms wordt het pand ook gehuurd van de franchisegever.

De verplichting het bedrijf in te richten volgens de huisstijl van de franchisegever.

De verplichting de voorwaarden van de franchisegever te volgen.

De verplichting om de administratie door de franchisegever te laten uitvoeren.

Verplichtingen om de kwaliteit te garanderen.