Leereenheden

14-11-2013

Powerpoints

eerst moesten we 3 vragen beantwoorden over organisaties, deze antwoorden heb ik met mijn groepje (Alexander, Cindy, Hein en ik) opgeschreven:


1. In 3 zinnen. Wat is een organisatie:

- Een organisatie is een doelgerichte samenvoeging van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving.

- een groep mensen die samen naar een doel streven, die onderverdeeld is in verschillende functies.

- kennis, vaardigheden, kracht tussen 3 of meer personen.

2. Waarvoor dient een organisatie?

- Een organisatie dient om doelstellingen te halen

- dat je georganiseerd met zijn alleen een doel kunt bereiken.

- productie factoren

3. Welke doelen kan een organisatie hebben?

- Verbeteren van het functioneren en het gedrag van de betrokken persoon, spiegel voorhouden,bijscholing, voorkomen van fraude en corruptie.

- ER-doelen, een uitgangspunt dat je beter wilt worden en goedkoper, streven naar verbetering.

- Economische doelen

- Sociaal/politieke doelen

- Om anderen te helpen


Powerpoint

Daarna kregen we 2 powerpoints te zien over verschillende soorten organisaties, deze aantekeningen heb ik toen gemaakt:POWERPOINT 1:

Soorten organisatiestructuren

-Lijnorganisatie,

- organigram.

- duidelijke structuur,

- werkt goed in kleine organisaties,

- er kunnen snelle beslissingen worden genomen.

Nadelen

- Verticale communicatie

- Lange communicatielijnen

- Lijnmanagers raken snel overbelast

- Beperkt blikveld lijnmedewerkers

- Weinig flexibel

-Lijn-staforganisatie,

duidelijke structuur,

werkt goed in kleine organisaties,

er kunnen snelle beslissingen worden genomen.

Staf ontlast de directeur

Deskundigheid kan worden ingeschakeld

Door de ‘staf’ betere samenwerking met andere afdelingen

Nadelen

Verticale communicatie

Lange communicatielijnen

Lijnmanagers raken snel overbelast

Beperkt blikveld lijnmedewerkers

Weinig flexibel

Staf draagt geen verantwoordelijkheid voor het verkregen resultaat

Staf kan dwingend zijn


POWERPOINT 2:

Functie indeling

Taak

- Reeks verlichtingen en/of handelingen.

- Nodig zijn voor of gericht zijn op het uitvoeren van een functie of een gedeelte

Verantwoordelijkheid

- Verplictingen van de werknemer om binnen zijn bevoegdheid maatregelen te nemen dat hij zijn taak met het beoogde resultaat uitvoerd.

Bevoegdheid

- Het recht tot het nemen van (rechts) handelingen en beslissingen binnen de gestelde normen van de werkgever.

Functie

- Het totaal van taken en verantwoordelijkheden die aan de werknemer is opgegeven

Bedrijfsfunctie

- Functie in een bepaalde onderneming

- Door werkgever vastgesteld

- Bevat de belangrijkste taken en verantwoordlejikheden.

Referentiefunctie

- Voorbeeldfunctie

- Gebaseerd op de bedrijfstak voorkomende functies

- Hebben een relatie met andere functies die in het handboek zijn opgenomen.

Functie – indeling

- Vergelijken van de inhoud van een bedrijfsfunctie met de inhoud van een referentiefunctie.

- Dit leid tot een juiste indeling van de bedrijfsfunctie in een functiegroep

Functiecategorie

- Verzameling van referentiefuncties die door de soort werkzaamheden verwant zijn.

Functiegroep

- Groep waarin bedrijfsfunctie naar zwaarte word ingedeeld

- Dit na vergelijking met één of meer referentiefuncties

Organisatie maken

Daarna moesten we met de hele klas een organisatie in elkaar zetten. Ik had te taak om beroepen op te zoeken, ik heb deze beroepen opgezocht:Accounting medewerker

- uitvoeren van diverse grootboek werkzaamheden;

- ondersteunen en uitvoeren van controles tijdens de maand - en jaarafsluiting;

- ondersteunen bij het opstellen van management rapportages;opstellen van de jaarrekening

F&B manager

- Verantwoordelijk voor de inkoop, bereiding en bediening/verkoop van foor&beverage producten binnen het grotere hotel/restaurant.

- Leid (via de afdelingschef) de afdelingen: keuken, bediening, bar, banqueting, roomservice etc.

Banquet manager

- Verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle feesten en partijen, vergaderingen en evenementen, afhandeling en aanvragen van klanten, vervolgens ervoor zorgen dat alle voorbereidingen worden getroffen.

- Voorafgaand en tijdens de activiteiten leiding geven aan het team van buffetmedewerkers, de bediening, zalenzetters en andere banquetingmedewerkers.

yield/revenu manager

- Prijsbepaling, het optimale aantal producten wordt aangeboden aan het juist aantal klanten tegen de optimale prijs. Regelt o.a. last minute reserveringen.

supervisor f&b

- Leidinggeven aan het opleiden van medewerkers bediening die verantwoordelijk zijn voor een optimale service in het restaurant

-

tom valk executive board member

- Directeur