5. Eenwording of verbrokkeling?

gemaakt door Miegaisa Amidjo

Intro

De Basken wonen in het grensgebied van Spanje en Frankrijk en willen een onafhankelijke staat. Het aantal aanslagen door de afscheidingsbeweging (een volk dat streeft naar een onafhankelijke staat) neemt af, omdat de Spaanse regering de Basken meer autonomie (zelfbestuur) geeft.

Volken en staten

In Europa wonen veel verschillende volken: groepen mensen die het gevoel hebben bij elkaar te horen op basis van overeenkomsten in taal, cultuur, geschiedenis en/of godsdienst.

Sommige volken hebben een eigen staat: een territorium waar het volk eigen baas is.

Volken zonder staat

Er zijn ook volken die geen eigen staat hebben. er Zijn daarbij twee mogelijkheden:


1. Verschillende volken wonen bij elkaar in één staat. Bijvoorbeeld,Spanje is een staat met verschillende volken zoals de Galiciërs en Cataloniërs.


2. Een volk woont over een aantal staten verspreid. Bijvoorbeeld de Basken, want zij wonen in Spanje én Frankrijk