Hvalrekinn

17. desember 2020

Big picture

Jólakveðja frá starfsfólki

Við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar gleði- og hamingjuríkra jóla.

Megi gæfa og góð heilsa umvefja ykkur um hátíðina og á nýju ári.


Með kærleikskveðju,

Stjórnendur og starfsfólk Hvaleyrarskóla.

Hvaleyrarskóli er hnetulaus skóli

Þar sem nemandi skólans er með bráðaofnæmi fyrir hnetum er Hvaleyrarskóli hnetulaus skóli og biðjum við foreldra jafnt sem starfsfólk að virða það. Nemendur og starfsfólk mega því ekki koma með hnetur í skólann.

Skólastarf í grunnskólum Hafnarfjarðar frá 4. janúar 2021

Til starfsmanna og forráðamanna nemenda í grunnskólum Hafnarfjarðar.


Það er að koma jólafrí í grunnskólum Hafnarfjarðar og langþráð hvíld framundan. Með þessum jólapósti viljum við þakka samstarfið alla haustönnina um leið og við viljum kynna það skipulag sem tekur við byrjun janúar.


Eins og staðan er höfum við ekki fengið að vita hvort, og þá hverjar, verði breytingar á reglum um skólastarf um áramótin. En núverandi reglur gilda til 31. desember.


Skólastjórnendur í grunnskólum Hafnarfjarðar hafa þó fengið þau tilmæli að undirbúa breytingar með aukningu á kennslu í 5.-10. bekk frá áramótum á meðan skóla- og frístundastarf í 1.-4. bekk verður óbreytt frá því sem nú er og matarþjónustan og starfsemi félagsmiðstöðva sömuleiðis. Núna eru að jafnaði 4 kennslustundir í skóla í 5.-10. bekk en þær munu verða a.m.k. 5 á dag að jafnaði, eða 25 á viku, í þessum árgöngum eftir áramótin. Þannig höfum við ákveðið að láta aðstæður í hverjum skóla ráða, því þær eru mismunandi á hverjum stað, því hversu mikil kennsla, og hvaða, verður í einstaka bekkjum í skólum. Það leiðir til þess að ekki verður gefið að það verði jafnræði í kennslutímamagni milli hafnfirskra grunnskóla hjá nemendum á sama aldri. Það var ákveðið að opna á þennan möguleika frekar en að hafa áfram jafna kennslu milli skóla sem hefði dregið úr fjölda kennslutíma hjá flestum. Valgreinar í 8.-10. bekk er ekki hægt að hefja enn sem komið er og Tækniskólinn hefur tilkynnt að hann muni ekki vera með valgrein sína fyrir nemendur í 10. bekk sem stóð til að yrði í vetur. Stefnt er að því að halda þessu fyrirkomulagi, ef þess verður nokkur kostur, uns takmörkunum á skólastarfi verður aflétt og hægt verður að fara í hefðbundið og fullt skólastarf.


Við væntum þess að jólahátíðin og áramótin verði ykkur öllum ánægjuleg og við eigum áfram gott samstarf á næsta ári um að búa áfram til skólastarf sem svari þörfum allra nemenda okkar fyrir menntun, jákvæð samskipti og vellíðan í námi og leik.


Hafnarfirði 16. desember 2020.

Skrifstofa mennta- og lýðheilsusviðs

Skólastarf í Hvaleyrarskóla miðað við sóttvarnarreglur

Núverandi sóttvarnarrelgur gilda til 31. desember. Eins og staðan er höfum við ekki fengið að vita hvort, og þá hverjar, breytingar verða á reglum um skólastarf um áramótin. Í okkar skipulagi höfum við unnið út frá núgildandi sóttvarnarreglum.


 • Áfram er skólanum skipt í 16 kennsluhólf.
 • Í yngstu deild, 1. – 4. bekkur þar mega nemendur vera að hámarki 50 saman og því er einn árgangur eitt kennsluhólf.
 • Í mið- og elstu deild eða í 5. – 10. bekk mega vera 25 nemendur að hámarki í kennsluhólfi og því er einn bekkur eitt kennsluhólf.
 • Fullorðnir mega vera 10 í hverju kennsluhólfi og mega þeir fara á milli hópa ef ítrustu sóttvörnum er fylgt.
 • Áfram verður matsalnum skipt upp í hólf eftir kennsluhólfum og þrifið vel á milli hópa.
Big picture

Skólastarf í Hvaleyrarskóla frá 4. janúar 2021


 • Kennt verður að langmestu leiti samkvæmt stundaskrá hjá öllum árgöngum.
 • Kennslu í valgreinum hjá nemendum í 8. – 10. bekk er ekki hægt að hefja enn sem komið er. Þá hefur Tækniskólinn tilkynnt okkur að hann muni ekki vera með valgrein sína fyrir nemendur í 10. bekk sem stóð til að yrði í vetur.
 • Kennsla nemenda fer fram að mestu í bekkjarstofu (kennsluhólfi). Ekki verður blöndun milli bekkja í 5. – 10. bekk.
 • Íþrótta- og sundkennsla verður samkvæmt stundaskrá en skipt er eftir bekkjum í 1. – 10. bekk.
 • Kennsla í list- og verkgreinum verður samkvæmt stundaskrá en ekki verður blöndun bekkja frá 5. – 9. bekk. Hverjum bekk verður skipt í tvo hópa.
 • Gert verður nýtt skipulag fyrir listalotur til vors þar sem bekkjum er skipt á greinar. Um verður að ræða fjórar listalotur fram á vorið.
 • Nemendur mæta til starfa að loknu jólafrí mánudaginn 4. janúar 2021 kl. 8:20 samkvæmt stundaskrá.

Litlu jólin 18. desember

 • Litlu jólin 18. desember. Verða hjá öllum nemendum skólans frá kl. 9:00 - 11:00 í samveru hjá kennurum. Nemendur yngstu deildar koma á sal og syngja sem hér segir:
 • kl.9:05 nemendur í 1. bekk
 • kl. 9:40 nemendur í 2. bekk
 • kl.10:05 nemendur í 3. bekk
 • kl. 10:40 nemendur í 4. bekk
 • Þeir nemendur sem eru skráðir í Holtasel verða áfram í sínum hólfum með stuðningsfulltrúum og skóla- og frístundaliðum þar til starfsfólk Holtasels tekur við kl. 13:00. Athugið að það er ekki hádegismatur þennan dag og mikilvægt að nemendur er fara í Holtasel komi með hádegisnesti. Það verður síðan síðdegishressing.
 • Aðrir nemendur eiga huggulega stund í sínum bekk allan tímann.

Kennsla hefst að loknu jólafríi samkvæmt stundaskrá mánudaginn 4. janúar 2021.

Öðruvísi jóladagatal hjá nemendum í yngstu deild

Nemendur í 1.- 4. bekk taka þátt í Öðruvísi jóladagatali sem er á vegum SOS barnaþorpa. Þetta er þriðja árið sem við tökum þátt en í fyrra safnaðist 116 þúsund krónur sem fóru í að styrkja gott málefni í Tulu Moye í Eþíópíu. Nú í ár er ætlunin að styrkja barnaþorpið í Tógó. Jóladagatalið gengur út á það að á hverjum degi sjá nemendur myndbönd frá ólíkum löndum í heiminum en ætlunin er að heimsækja Rússland, Bosníu-Hersegóvínu, Keníu, Lettland, Líberíu, Nepal, Kósóvó, Eþíópíu, Sýrland, Indland og Kólumbíu. Þegar búið er að horfa á myndböndin frá þessum löndum skapast oft góðar umræður um aðstæður barna á þessum ólíku stöðum. Nemendur vinna síðan heimilisverk sem þeir fá pening fyrir en peningunum verður svo skilað í þetta góða málefni.

Ferðalög erlendis / travel abroad / podróżować zagranicę

Ef foreldrar hyggja á ferðalög erlendis um jól og/eða áramót er mikilvægt að vera meðvituð um þær aðgerðir sem eru í gildi við landamærin á Íslandi þegar komið er heim á ný. Hér má finna leiðbeingar frá framkvæmdastjóra almannavarnarnefndar höfuðborgarsvæðisins.


Mikilvægi læsis og móðurmáls.

Hér er hægt að nálgast bæklinga á ýmsum tungumálum um mikilvægi móðurmálsins. Að hafa gott vald á móðurmálinu hjálpar börnum að læra íslensku, þar sem tungumál vinna saman, en er ekki síður mikilvægt til að þroska með einstaklingum öryggi og sterka sjálfsmynd.

https://www.ryerson.ca/mylanguage/brochures/


Hér er bæklingur frá Bókasafni Hafnarfjarðar um mikilvægi lesturs og að skapa notalegar lestrarstundir foreldra og barna. Þessi bæklingur er bæði á íslensku, ensku og pólsku.

https://www.hafnarfjordur.is/media/auglysingar/laesisbaeklingur-isl.pdf

https://www.hafnarfjordur.is/media/fraedsluthjonusta/laesisbaeklingur-ens.pdf


https://www.hafnarfjordur.is/media/fraedsluthjonusta/laesisbaeklingur-pol.pdf

Hvaleyrarskóli 30 ára

Skólasöngur Hvaleyrarskóla

Munum öll - að þakka fyrir það.

sem okkur er gefið, sama hvað,

Með jákvæðni og æðruleysi.

Það sem bætir lífið okkar er kurteisi.


- Viðlag -

Við í Hvaleyrarskóla stöndum hönd í hönd

Ekkert mun slíta okkar vinabönd.

saman skínum skært sem kertaljós

því skólinn minn er mitt leiðarljós


-BRÚ -

Við hjálpumst alltaf að

nefndu stund og stað,

þá kem ég með

og stend með þér.


Umhverfið - pössum við vel

Og pössum hvort annað, líka jafn vel.

Erum vafin vinatryggð.

Það sem bætir lífið okkar er ábyrgð


- VIÐLAG -


Bjóðum hjálp, ef eitthvað er að

og tökum vel eftir, hugsum um það

Í amstri dagsins er mörgu að sinna

Það sem bætir lífið okkar er, samvinna.


- VIÐLAG Í KEÐJU


lag : Guðrún Árný. Texti : Palli ( Páll S. Sigurðsson) og Guðrún Árný

Reglur um ástundun í grunnskólum Hafnarfjarðar

Við minnum á samræmdar reglur um ástundun í grunnskólum Hafnarfjarðar en kynning á þeim er í kynningarglærum árganganna. Reglur og viðbragðsáætlun eru samræmdar þannig að ekki sé mismunun milli skóla bæjarins.


Starfsfólk skólanna í Hafnarfirði hefur áhyggjur af minnkandi skólasókn og fjölgun nemenda sem teljast falla undir skilgreiningar um skólaforðun. Í reynd eru allar fjarvistir frá skóla óheppilegar af ýmsum ástæðum og því er ekki gerður greinarmunur á fjarvistardögum þótt greinarmunur sé gerður á tilefni fjarvista. Eftir því sem skólasókn fer minnkandi taka við aukin viðbrögð af hálfu skóla til að koma sem lengst í veg fyrir að námsárangur nemenda versni vegna slakrar skólasóknar og vanlíðan aukist.

Meginefni reglanna er:


1. AÐ VIRÐING SÉ BORIN FYRIR SKÓLASÓKN

Allt skólasamfélagið (forsjáraðilar, nemendur, starfsfólk skóla) verður að bera virðingu fyrir mikilvægi skólasóknar alla 180 skóladaga nemenda í grunnskóla á hverju skólaári.


2. AÐ SKÓLA BERI ENGIN SKYLDA TIL SÉRSTUÐNINGS VEGNA LEYFA

Starfsfólk skóla ber ekki skylda til að þjónusta einstaka nemendur sérstaklega vegna fjarvista frá skóla, hverju nafni sem þær nefnast, og skulu forsjáraðilar ekki óska eftir slíkri þjónustu (t.d. að kennarar gefi út sérstaka heimavinnu eða skilaboð þegar um er að ræða persónuleg leyfi fjölskyldna).


3. AÐ SKRÁÐ SÉ RAUNSKÓLAMÆTING Í LOK SKÓLAÁRS Á VITNISBURÐARBLAÐ NEMANDA

Allar fjarvistir, hverju nafni sem þær nefnast, búa til eina raunmætingareinkunn sem gefin er á vitnisburðarskírteini nemenda í lok skólaárs, sem prósentuhlutfall af skólasókn yfir skólaárið.


4. AÐ GEFIN SÉ ÁRLEG LOKAEINKUNN (A-D) VEGNA SKÓLASÓKNAR Á VITNISBURÐARBLAÐ

Ástundun sem snýr að fjarvistum, seinkomum og brottrekstri úr kennslustundum mynda á einu skólaári skólasóknareinkunn sem hver nemandi fær á matskvarðanum A, B+, B, C+, C og D í samræmi við kvarða (sjá fylgiskjal póstsins).


5. AÐ VIÐBRÖGÐ SKÓLA OG BARNAVERNDAR VIÐ MINNKANDI SKÓLASÓKN SÉU SAMHÆFÐ

Þótt forsjáraðilar hafi víðtækar heimildir til að tilkynna veikindi og leyfi frá skóla munu skólar bregðast við öllu slíku sem „fjarvistum“ óháð tilefni, í samræmi við reglur. Allar fjarvistir frá skóla eru óheppilegar og miklar fjarvistir (umfram 10% kennslutímans eða 18 skóladaga á skólaári) geta hamlað námsárangri barna. Það er skylda nemenda að mæta í skóla nema að löggild forföll hamli. Umræddar reglur gilda um alla grunnskóla Hafnarfjarðar jafnt og færast með nemendum flytji þeir á milli skóla innan Hafnarfjarðar á skólaárinu.

Bekkjartenglar geta sótt um styrk fyrir viðburðum

Foreldrafélag Hvaleyraskóla hefur ákveðið að styrkja bekkjatengla fyrsta til fimmta bekkjar um hámark 5.000 kr. á önn til þess að gera eitthvað skemmtilegt með bekkjunum. Fyrirkomulagið er þannig kvittanir fyrir útlögðum kostnaði auk samantektar á heildarkostnaði er send á póstfang foreldrafélagsins (foreldrafelag@hvaleyrarskoli.is). Þar sem koma þarf fram nafn bekkjar og tilefni (hvað var gert með bekkjunum) og nafn, kennitala og bankaupplýsingar bekkjatengils. Foreldrafélagið gefur sér u.þ.b. viku til að endurgreiða útlagðan kostnað.

Foreldrarölt

Foreldraröltið fer þannig fram að foreldrar mæta við Hvaleyrarskóla kl. 21:45 á föstudagskvöldi.


Rölt er um hverfi Hvaleyrarskóla og fylgst með hópamyndun barna og unglinga. Bekkjarfulltrúar sjá síðan um að senda línu um hvernig röltið gekk á netfangið foreldrafelag@hvaleyrarskoli.is. Ef þörf er á, röltum við líka á laugardögum í samráði við forvarnarfulltrúa og lögreglu en það tilkynnist þá sérstaklega.


Hér má sjá skipulag foreldrarölts veturinn 2020-2021.

KURTEISI ~ ÁBYRGÐ ~ SAMVINNA

Hvalrekinn


Opnunartími skrifstofu:

Kl. 7:45 - 15:30 mán-fim

Kl. 7:45 - 14:00 fösFréttabréf Hvaleyrarskóla. Sent á foreldra nemenda skólans og skólasamfélagið.